Terugdringen stoffengerelateerde beroepsziekten

Gevaarlijke stoffen

Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 3000 mensen aan een beroepsziekte die is ontstaan door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Om dit probleem aan te pakken, is in 2022 het Lexces opgericht: het Landelijk expertisecentrum stoffengerelateerde beroepsziekten. Het Lexces wil door middel van onderzoek en het delen van kennis het aantal mensen dat ziek wordt door blootstelling aan stoffen, verminderen. 

In 2020 verscheen het rapport Stof tot nadenken van de Commissie vergemakkelijking schadeafhandeling beroepsziekten (Heerts, 2020). De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) had deze commissie ingesteld mede naar aanleiding van blootstellingsincidenten met chroom-6, met als opdracht een advies uit te brengen over een betere organisatie van schadeafhandeling bij beroepsziekten als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De commissie adviseerde om potentiële slachtoffers van stoffengerelateerde beroepsziekten een korte route naar erkenning te geven door het instellen van een tegemoetkomingsregeling. Daarnaast concludeerde zij ook dat een betere preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen nodig is. Hiervoor doet de commissie...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Gezondheidsmanagement