Het waarborgen van veiligheid bij werken op hoogte

werken op hoogte

Het werken op hoogte is risicovol en mede daardoor een belangrijk aspect binnen de Arbowet-en regelgeving. Deze werkzaamheden vragen aandacht om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Maar wat is nu eigenlijk ‘hoogte’ en hoe zorg je nou dat je veilig werkt? In dit artikel wordt dit uitgelegd en krijg je handreikingen[1].

Wet- en regelgeving

Er zijn diverse wetten, regels en normen van toepassing. In dit artikel gaan we uit van regelgeving zoals deze in Nederland geldt en hier wordt gesproken over werken op hoogte wanneer je met je voeten op 2,50 meter of hoger staat. Ga je werken over de grens dan kan het zomaar zijn dat daar net wat anders gedacht wordt over werken op hoogte. Zorg dan dat je de specifieke regels van het betreffende land kent. Maar ook bedrijven kunnen andere regels ten aanzien van hoogte hanteren, zo geldt bij diverse industriële bedrijven niet 2,50 meter als limiet, maar 1,80 meter.

Arbowet

De Arbowet is de basiswet voor veilig en gezond werken. Hierin zijn algemene verplichtingen opgenomen voor werkgevers en werknemers, waaronder het bieden van veilige arbeidsomstandigheden, het voorkomen van gezondheidsschade en het risicomanagement, inclusief werken op hoogte...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

De praktijk