Hoe de RI&E kansen biedt om PSA aan te pakken

Werkwijze
De risico-inventarisatie & -evaluatie en psychosociale arbeidsbelasting

Artikel is herzien op 6 november 2018

Het onderdeel PSA is in de RI&E vaak onderbelicht, terwijl juist op dit gebied vaak diepgaand onderzoek vereist is. Alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting moeten worden geïnventariseerd en geëvalueerd in de RI&E. Wat moet je weten over wat je met PSA-risico's moet doen in het kader van de RI&E? 

PSA-risico: werkdruk

Bij het PSA-thema werkdruk spelen de volgende factoren een rol:

Lees meer op overzichtspagina RI&E