Cokkie Verschuren

Functie
Orthopeadagoog, GZ Psycholoog
Organisatienaam
Stagira
Curriculum Vitae

 

Cokkie Verschuren studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is orthopedagoog, GZ/ eerstelijnspsycholoog en master in Working and Occupational health (MWO). Ze werkte vijftien jaar in de arbodienstverlening. Psychische klachten en arbeidsomstandigheden zijn haar specialisatie geworden.

Onderwerpen als  kwaliteit van werk, werkstress, verzuim en reïntegratie, arbomanagement, seksuele intimidatie en agressie op het werk, sociale zekerheid, preventie van uitval behoren tot haar werkgebied. Voor risico’s op het gebied van stress, inzetbaarheid van ouderen, ergonomie en veiligheid zijn de afgelopen jaren goede instrumenten ontwikkeld die metingen per organisatie mogelijk maken en handvaten bieden voor gericht beleid. Onderwerpen als pesten, intimidatie en agressie worden vaak separaat aangepakt  al dan niet begeleid door een arbodienst. Landelijk wordt wel informatie verzameld maar op bedrijfsniveau is geen inzicht.  Vijf jaar geleden is Cokkie daarom gestart met de ontwikkeling van een betrouwbaar en valide instrument om deze leemte  op te vullen. Ze richtte de stichting Stagira op om professionals, werkgevers en werknbemers te ondersteunen op dit terrein.

 

Cokkie heeft verschillende publicaties op haar naam staan waaronder Handboek agressie en geweld op school, (VF/PF, 2000) Nieuwe vormen van arbodienstverlening (TNO, 2005) Curriculum voor de Richtlijn werk en psychische klachten voor psychologen  (NIP/LVE, 2005) Handboek psychologie in de eerstelijn (Harcourt, 2006) www.stagira.nl (2007) Test Sociale Veiligheidsindex (SVI) & handleiding (Pearson, 2009) Richtlijn overspanning en burnout, één lijn in de eerste lijn voor huisarts, bedrijfsarts en psycholoog (NVAB, 2011).