Test: Kwetsbaar door levensgebeurtenissen

Een mens kan veel hebben, maar er zijn periodes in het leven wanneer er zoveel ingrijpende zaken tegelijk gebeuren dat iemand een stuk kwetsbaarder is. Te veel gebeurtenissen in korte tijd die spanning veroorzaken - zowel vreugdevolle als verdrietige gebeurtenissen - maken je minder alert of weerbaar. Holmes en Rahe (1967) hebben onderzoek gedaan naar levensgebeurtenissen die stress veroorzaken en hebben hiervan een schaal opgesteld. Uit hun onderzoek bleken mensen die 150 punten vergaarden binnen een periode van zes maanden, duidelijk meer klachten te vertonen dan diegenen die onder deze grens van 150 punten bleven. Mensen die hoog scoren op deze schaal zijn persoonlijk kwetsbaarder op dat moment van hun leven. De stress kan maken dat je sneller geïrriteerd tot agressief reageert of dat  je niet optimaal reageert op sociaal onveilig gedrag uit je omgeving.

Ga eens voor jezelf na
Welke gebeurtenissen uit de lijst hierna heb je in de afgelopen zes maanden meegemaakt? Er zijn geen goede of slechte antwoorden. Omcirkel het getal achter deze items. 

Levensgebeurtenissen Punten    
Dood van partner 100
Scheiding 73
Gedwongen gescheiden leven 65
Gevangenis 63
Dood van naast familielid 63
Verwonding of ziekte 53
Huwelijk 50
Ontslag 47
Verzoening in huwelijk 45
Pensioen 45
Ziekte gezinslid 44
Zwangerschap 40
Seksuele problemen 39
Verzoening familie 39
Reorganisatie bedrijf 39
Wijziging financiële omstandigheden 38
Dood van vriend 37
Andere werkkring 36
Andere houding t.o.v. partner 35
Hoge hypotheek 31
Beeindiging hypotheek of lening 30
Wijzinging verantwoordelijkheid in werk 29
Kind gaat uit huis 29
Moeilijkheden met schoonfamilie 29
Groot persoonlijk succes 28
Partner begint of stopt met werken 26
Begin of eind schooljaren 26
Veranderende levensomstandigheden 25
Verandering van gewoonten 24
Moeilijkheden met baas 23
Verandering werkomstandigheden 20
Verhuizing 20
Andere school 20
Andere ontspanning / hobby 19
Wijziging spirituele activiteit 19
Wijziging sociale activiteit 18
Kleine hypotheek 17
Verandering slaapgewoonten 15
Vakantie 13
Kerst alleen 12
Kleine overtredingen 11
   
   
TOTAAL AANTAL PUNTEN  
   

Bron: Holmes en Rahe (1967)

Uitslag
Tel het totaal aantal punten wat op jou van toepassing is op. Zit je rond de 150 punten? Dan ben je door al die levensgebeurtenissen op dit moment aardig kwetsbaar.

Deze test is afkomstig uit het boek Pesten en agressie op het werk - omgaan met ongewenst gedrag van Cokkie Verschuren. Dit boek staat vol met tips, handvatten, tests en casussen over sociale veiligheid. Het helpt je de sociale veiligheid op je werkplek te beoordelen en te verbeteren.

 

Algemeen sociale veiligheid