Traumaopvang voor rekening werkgever?

Preventie en beleid
Achtergrondartikel

 
Preventiemedewerkers zien zich vaak voor de taak om het bedrijf te adviseren bij de opvang van medewerkers na een ongeval of agressie-incident. Tot voor kort waren deze kosten voor rekening van zorgverzekeraars. Of dat in de toekomst zo blijft is de vraag.

Historie
Met de invoering van de arbowet groeiden de arbodiensten begin jaren negentig gestaag. Met de wetten op terugdringing ziekteverzuim en blijvende arbeidsongeschiktheid richtten deze arbodiensten zich bij verzuim meer en meer op psychische klachten. Afdelingen op het gebied van psychosociale advisering werden florende onderdelen van arbodiensten. Deze zorg werd niet vergoed maar veel bedrijven hadden indertijd wel een potje waaruit een aantal consulten voor de medewerker met klachten werden betaald. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 236,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid