Nieuwe grenswaarden 31 stoffen bijna van kracht

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
stoffen, gevaarlijke stoffen

De wijziging van de indicatieve grenswaarden voor 31 stoffen of stofgroepen gaan vanaf 21 augustus in. De wijzigingen zijn het gevolg van de veranderingen in de Arbeidsomstandighedenregeling, die de Europese Commissie eind vorig jaar invoerde.

De nieuwe Europese Richtlijn schrijft dus nieuwe indicatieve grenswaarden voor, en die gelden voor 31 stoffen of stofgroepen. Een kleine greep uit de lijst van stoffen die aan de nieuwe regels moeten voldoen:

  • Acroleïne / Acrylaldehyd /Prop-2-enal
  • Acrylzuur / Prop-2-eenzuur
  • Amitrol (3-amino-1,2,4-triazol)
  • Calciumoxide
  • But-2-yn-1,4-diol
  • Diacetyl / Butaan-dion
  • Difenylether
  • Ethylacetaat
  • 2-Ethylhexaan-1-ol

De volledige lijst staat op de website van de Staatscourant, samen met een lijst aan stoffen die al grenswaarden hadden, maar waar nog iets aan is veranderd. Voor de stof 1,4 dichloorbenzeen is er echter sprake van een flinke verlaging van de grenswaarde. Voor stikstofmonoxide en stikstofdioxide gaan de grenswaarden substantieel omhoog- zij worden dus soepeler.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie