Gevaarlijke situaties door gebrekkig toezicht in de bouw

De praktijk
Nieuwsartikel

Meer dan driekwart van de gemeentelijke toezichthouders in de bouw vindt het toezicht in de bouw onvoldoende. Als gevolg daarvan ontstaan er gevaarlijke situaties als instorting.

Dat blijkt uit het onderzoek dat Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland hield onder 357 bouw- en woningtoezichtmedewerkers in opdracht van EenVandaag. EenVandaag pleitte voor een onderzoek nadat er meerdere malen sprake was van gevaarlijke situaties. Zo stortte de parkeergarage bij Eindhoven Airport in en kwamen er in Maastricht meerdere balkons naar beneden.

Bezuinigingen
De afgelopen jaren is er flink bezuinigd in dit bouw, met als gevolg dat er minder geld gaat naar toezichthouders. 56% van de ondervraagden geeft aan dat ze de gevolgen hiervan ervaren. Zo moeten zij met minder mensen meer werk doen, waardoor er veel bouwprojecten niet meer worden gecontroleerd. Ook geeft 51% aan te weinig tijd te hebben voor controles op een bouwplaats, tegenover de 45% die wel voldoende tijd hiervoor heeft.

Bouwfouten
Volgens 41% van de gemeentelijke toezichthouders is de kwaliteit in de bouw de afgelopen jaren flink achteruitgegaan doordat de regels niet worden nageleefd, slechts 10% ziet wel verbetering. Ook geeft 66% aan dat er bouwfouten zijn ontdekt die schade aan gebouwen konden veroorzaken. Zeker een derde constateerde zelf deze fouten. Voor een groot deel komt dit door gebrek aan bekwaam personeel. Uit de gegevens van EenVandaag blijkt ook dat sommige bouwvakkers bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven als straatartiest of dichter in plaats van als bouwvakker.

Wet Kwaliteitsborging Bouwen
Op dit moment wordt er een nieuw wetsvoorstel ingediend, met de Wet Kwaliteitsborging Bouwen moeten aannemers aansprakelijk worden gesteld voor bouwfouten en moet de privatisering van het toezicht mogelijk zijn. 76% van de ondervraagden is tegen die wet. En 68% vreest zelfs dat dit leidt tot meer incidenten.

Bron: EenVandaag

Lees meer op overzichtspagina Preventie