Illegale arbeidsmigratie bij Brabantse transportbedrijven

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vastgesteld dat drie tachografen niet gekeurd waren. Een tachograaf registreert onder meer de rij- en rusttijden van vrachtauto’s.

Twee Nederlandse en één Bulgaars transportbedrijf zijn beboet voor illegale arbeidsmigratie. Zeker vijf chauffeurs van de transportbedrijven reden zonder vergunning. Daarnaast is door de Inspectie Leefomgeving en Transport vastgesteld dat drie tachografen niet waren gekeurd en er valsheid in geschrifte is gepleegd. De chauffeurs werkten verder onder slechte arbeidsomstandigheden. Naar de arbeidstijden en lonen van de chauffeurs wordt nader onderzoek gedaan.

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft met de Bulgaarse inspectie, de Inspectie Leefomgeving en Transport en de landelijke eenheid van de politie een controle bij transportbedrijven in Eindhoven, Nuenen en Bulgarije uitgevoerd. Zeker vijf chauffeurs blijken illegaal in Nederland aan het werk te zijn. Zij sliepen in de cabine van de vrachtwagen of in de garage van het transportbedrijf, terwijl dit verboden is. De Europese arbeidsautoriteit, de European Labour Authority (ELA), speelde een belangrijke rol in de organisatie van de grensoverschrijdende controles.

Internationale samenwerking

In Bulgarije vonden de eerste inspecties plaats. Meteen daarna is er in Nederland gecontroleerd. De informatie uit beide landen is noodzakelijk om een goed beeld te krijgen van hoe de transportbedrijven te werk gaan en welke regels mogelijk niet worden nageleefd of bewust overtreden.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft vastgesteld dat drie tachografen niet gekeurd waren. Een tachograaf registreert onder meer de rij- en rusttijden van vrachtauto’s. Voor de ongekeurde tachografen wordt een boete opgelegd. Daarnaast zal de ILT proces-verbaal opmaken voor het rijden zonder vergunning en het plegen van valsheid in geschrifte.  Voor het rijden zonder vergunning is ook een dwangsom opgelegd om te voorkomen dat dit bedrijf nog gaat rijden zonder de benodigde vergunning. De Arbeidsinspectie doet momenteel samen met de ILT nader onderzoek naar de lonen en de arbeidstijden van de verschillende vrachtwagenchauffeurs.

Brievenbusfirma

De Bulgaarse Arbeidsinspectie en Bulgaarse ILT hebben onder meer onderzoek gedaan naar de Bulgaarse bedrijfsactiviteiten. Het vermoeden is dat de transportonderneming in Bulgarije een brievenbusfirma is. De organisatie en aansturing zou vanuit Nederland plaatsvinden. Deze constructie wordt mogelijk gebruikt om het Nederlandse minimumloon en de afdracht van sociale premies te ontduiken. Dit wordt verder uitgezocht.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

De praktijk