Taakomschrijving preventiemedewerker vernieuwd

De functie van preventiemedewerker volgens de nieuwe Arbowet

Taakomschrijving van de preventiemedewerker, gebaseerd op de nieuwe Arbowet 2017, afhankelijk van het type en de grootte van het bedrijf.

Functiebenaming
Preventiemedewerker
 
Niveau
De preventiemedewerker werkt op mbo-niveau.*
 
Plaats in de organisatie
De preventiemedewerker legt verantwoording af aan de directeur, om de onafhankelijke positie zeker te stellen. 
 
Tijdsbesteding
0,4 FTE*

Instemming
Het benoemen van de preventiemedewerker en zijn taken vindt plaats nadat de OR schriftelijk instemming heeft gegeven.

Functiecontext
De preventiemedewerker ondersteunt de organisatie bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid en is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de activiteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak.
 
Verantwoordelijkheden
De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor het correct invullen van de taken genoemd in de kernactiviteiten en het uitvoeren van het plan van aanpak.
 
Bevoegdheden
De preventiemedewerker is bevoegd tot het gevraagd en ongevraagd geven van adviezen aan medewerkers, management en OR. De preventiemedewerker heeft een eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

De praktijk