Infographic voor veilig werk schilders

De praktijk
Nieuwsartikel

Met de infographic focust VCA Nederland zich specifiek op schilders, opdat zij opvallend vaak te maken krijgen met arbeidsongevallen. Ongeveer 7,5% van de schilders krijgt te maken met een werkgerelateerd ongeluk. Dat ligt ver boven het gemiddelde van de bouw, de sector waar schilders onder vallen. Dat gemiddelde ligt namelijk op 2,9%.

Grootste schade
VCA Nederland haalde  de cijfers voor de infographic uit reeds bestaande documenten van onder andere het CBS en Arbouw. Daarin staat onder meer dat de meeste ongelukken onder schilders worden veroorzaakt door een val van minder dan 2,5 meter. De meeste letsels als gevolg van zo’n ongeluk betreffen letsels aan de hand of de pols.

Extra benadrukken
Daarnaast somt VCANederland een aantal veiligheidsmaatregelen op. Zo hameren ze erop dat schilders altijd een steiger moeten gebruiken als ze op een hoogte van meer dan 2,5 meter moeten werken. Ook moeten schilders onnodig bukken voorkomen (‘plaats de verfbus op een verhoging’) en zouden ze de tijd in de gaten moeten houden als ze op een ladder werken. Dat mogen ze namelijk niet langer dan twee uur per dag doen.

Gevaarlijke stoffen
Andere tips betreffen het werken met chemische stoffen, zoals epoxyproducten (oorzaak van eczeem en brandwonden), houtstoffen (oorzaak van kortademigheid en longontstekingen) en loodhoudende stoffen( oorzaak van voortplantingsproblemen).

Bron: VCANederland

Lees meer op overzichtspagina Preventie