Medisch beperkt en toch geen WIA-uitkering?

Handicap

Veel medische beperkingen hebben, maar toch geen WIA-uitkering krijgen, terwijl een ander met soortgelijke beperkingen deze wel krijgt. Hoe kan dit eigenlijk?

Een werknemer kan wegens ziekte uitvallen. Als er sprake is van langdurige ziekte dan zal, in de regel na twee jaar, UWV beoordelen of deze werknemer aanspraak heeft op een WIA-uitkering. Daarvoor gelden verschillende voorwaarden en regels. In dit artikel wordt ingegaan op het recht op een WIA-uitkering en de wijze waarop het loon dat de werknemer verdiende voordat hij ziek werd een belangrijke rol speelt in het bepalen van de hoogte. Er wordt vaak gedacht dat hoe meer medische beperkingen iemand heeft, hoe hoger de uitkering (het arbeidsongeschiktheidspercentage) zal zijn. Zo is het niet. 

Twee jaar ziek en dan?

Uiterlijk in de 93ste week dat de werknemer ziek is moet hij zijn WIA-aanvraag bij UWV indienen. Voordat UWV aan de WIA-beoordeling toekomt, wordt eerst vastgesteld of werkgever en werknemer voldoende hebben gedaan aan re-integratie. Zo ja, dan beoordeelt UWV of de werknemer recht heeft op een WIA-uitkering.  

Arbeidsongeschikt in de zin van de WIA is iemand die door ziekte of gebrek minder kan verdienen dan toen hij nog...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Beleid en overheid