Meer vermoeide werknemers

De praktijk
Nieuwsartikel
moe, vermoeid, psychisch vermoed

Het aantal werknemers dat aangeeft zich minimaal één per maand vermoeid te voelen, is van 2015 tot 2017 gestegen van 13% naar 16%. Vaste arbeidskrachten ervaren verder twee keer zo vaak vermoeidheidsklachten als zelfstandig ondernemers.

Dat blijkt uit het onderzoek van CBS onder werknemers van 15 tot 75 jaar. Hiervoor gebruikte zij zowel gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden als Zelfstandigen Enquête Arbeid, ook van TNO. Verder bleek dat het aantal zelfstandige ondernemers met deze vermoeidheidsklachten steeg van 8% in 2015 naar 9% in 2017. De klachten namen in bijna alle leeftijdsgroepen toe, bij de 25- tot 35-jarigen was er het vaak sprake van psychische vermoeidheid na het werk, namelijk bij bijna een vijfde van de werknemers.

Soorten vermoeidheidsklachten
De meest voorkomende klacht is een leeg gevoel na een werkdag. 30% van de werknemers en 20% van de zelfstandigen heeft hier zeker meerdere keren per maand last van. Verder blijkt dat een vijfde van de werknemers moe is zodra zij ’s ochtends gaan werken, tegenover 12% van de zelfstandigen. Ook het percentage werknemers dat melding doet van vermoeidheidsklachten is hoger dan bij de zelfstandige ondernemers. De burn-outklachten die daarnaast vooral voorkomen zijn in volgorde, emotioneel uitgeput, uitgeput door werk en dat het veel energie kost om samen te werken.

Vaste arbeidsrelatie
Uit de gegevens blijkt dat werknemers met een vaste arbeidsrelatie veel vaker last hebben van psychische vermoeidheidsklachten dan werknemers met een flexibele arbeidsrelatie, dat geldt voor zo’n 17% versus 14%. Verder blijkt dat er grote verschillen zijn tussen vermoeidheidsklachten onder uitzendkrachten en oproep- invalskrachten, 20% ervaart de klachten tegenover 9%. En waar 11% van de zelfstandige ondernemers met personeel melding doet van vermoeidheidsklachten ligt dit percentage bij zelfstandigen zonder personeel op 8%.

Bron: CBS en TNO

Lees meer op overzichtspagina Preventie