Meeste chemische bedrijven houden zich niet aan veiligheidsregels

De praktijk
Nieuwsartikel
De ruim zevenduizend overtredingen variëren van een slechte brandbeveiliging tot achterstallig onderhoud aan machines waardoor giftige gassen kunnen weglekken, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit (Amsterdam), dat dit najaar wordt gepresenteerd.

Bijna 500 chemische bedrijven begingen tussen 2006 en 2017 bij elkaar 7362 overtredingen. 7 procent van de bedrijven overtreedt stelselmatig de regels. Dat schrijft het NRC Handelsblad naar aanleiding van onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit.

De ruim zevenduizend overtredingen variëren van een slechte brandbeveiliging tot achterstallig onderhoud aan machines waardoor giftige gassen kunnen weglekken, blijkt uit het onderzoek van de Universiteit Leiden en de Vrije Universiteit (Amsterdam), dat dit najaar wordt gepresenteerd. Volgens Arjan Blokland, bijzonder hoogleraar Criminology & Criminal Justice aan de Universiteit Leiden, bestaat er geen verband tussen de ernst van de fout en de ernst van de gevolgen ervan. 'Een kleine nalatigheid kan zeer grote gevolgen hebben', zegt hij in NRC Handelsblad.

Bedrijven in het bezit van bepaalde hoeveelheden gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). Deze werkgevers moeten alles in het werk stellen om de veiligheid van hun werknemers te waarborgen. Minstens één keer per jaar worden deze chemische bedrijven gecontroleerd door de Inspectie of handhavers van de gemeente of de provincie. 

In een enkel geval overtreden bedrijven de regels omdat deze ingewikkeld zijn of recent veranderd. 'Maar bedrijven die jarenlang de regels overtreden kunnen zich daar niet achter blijven verschuilen', zegt Blokland. Zeven procent van de bedrijven overtreedt voortdurend de veiligheidsvoorschriften.

Deze beruchte 'veelplegers' zijn verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle overtredingen. De overtredingen vinden zowel plaats op de werkvloer als in de certificering: de voorschriften en protocollen zijn niet op orde tot achterstallig onderhoud en verkeerde veiligheidskleding. Bij één bedrijf constateerden handhavers tijdens een controle 37 overtredingen.

Bronnen: Universiteit Leiden en NRC Handelsblad
 

Lees meer op overzichtspagina Preventie