Minder verzuim in de bouw

De praktijk
Nieuwsartikel

Het ziekteverzuimpercentage lag in 2017 op 4,2%. Dat is 0,2% minder dan het jaar daarvoor. Dit komt waarschijnlijk doordat het UTA-personeel minder vaak ziek is, zo meldt het Economisch Instituut voor de Bouw.

Van 2008 tot 2013 was het ziekteverzuimpercentage met 5% gemiddeld nog een stuk hoger. Sinds 2014 daalt het percentage van zieke medewerkers. Onder UTA-personeel, dat staat voor Uitvoerend Technisch Administratief, vallen uiteenlopende functies als planners en werkvoorbereiders. Hierbinnen zijn uitvoerders het vaakst ziek. Het percentage van UTA-personeel dat verzuimt vanwege ziekte ligt wel lager dan dat van bouwplaatsmedewerkers.

Factoren die een rol spelen
De grootste oorzaak van het ziekteverzuim is werkstress, dat geldt voor ruim een derde. In de Bouw & Infra heeft zelfs bijna de helft van de bouwvakkers regelmatig last van een opgejaagd gevoel. Verder blijkt dat ook de regio van werknemers invloed heeft op het verzuim in de bouwsector. Zo is het ziekteverzuim in Drenthe en Limburg het hoogst en in Zeeland en Flevoland het laagst. Daarnaast verzuimen 55-plussers drie keer zo vaak als mannen in de twintig. Opvallend is dat de gemiddelde verzuimduur onder jongeren de afgelopen twee jaar omhoog is gegaan van 13,4 naar 22,9 dagen.

Bron: Arbo-online.nl

Lees meer op overzichtspagina Preventie