Nieuwe technieken voor asbestsanering sneller toepasbaar met adviesorgaan

De praktijk
Nieuwsartikel

Nieuwe werkwijzen of technieken op het gebied van asbestsanering worden met het nieuwe Validatie- en Innovatiepunt Asbest zorgvuldig en vlot op validiteit beoordeeld. Het onafhankelijke orgaan brengt een advies uit aan het ministerie van SZW.

Afgelopen maand opende het Validatie- en Innovatiepunt Asbest (VIP) zijn deuren voor de beoordeling van methoden in de asbestverwijdering. In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid faciliteert het RIVM dit onafhankelijke orgaan. Het VIP adviseert het ministerie van SZW of een werkwijze of machine op het gebied van asbestsanering als landelijk gevalideerd beschouwd kan worden. Het kan daarbij gaan om nieuwe werkwijzen, technieken, apparaten of machines. Het VIP beoordeelt deze innovatieve werkwijzen zorgvuldig en vlot, zodat die snel de markt op kunnen komen en het loont om te innoveren.

Landelijke toepassing
Het VIP beoordeelt ook reeds bestaande werkwijzen die nog niet gevalideerd zijn voor landelijk gebruik. Op onafhankelijke wijze komt het VIP tot een advies: verzoeken worden los van belangen beoordeeld bij een bepaalde innovatie of bij het proces van asbestinventarisatie, -verwijdering of -eindbeoordeling. De werkwijze van het VIP is transparant en adviezen zijn openbaar.

Partijen die nieuwe werkwijzen hebben ontwikkeld in de asbestsanering, kunnen het VIP vragen die te beoordelen. De aanvraag kan op de site van het VIP worden ingediend. Het VIP adviseert het ministerie van SZW over de opname van die werkwijze om zo het risico en de te nemen maatregelen bij asbestsanering te bepalen. Op deze manier wordt de werkwijze voor landelijke toepassing gevalideerd.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie