TNO publiceert onderzoek naar machineveiligheid

De praktijk
Nieuwsartikel

Robots moeten in de toekomst door middel van machine learning adequaat kunnen reageren op mensen. Dat is een van de conclusies die TNO trekt in het onderzoek ‘Essentiele V&G eisen voor industriële machines’. 

 

Ook moet duidelijk worden met welk doel de machines acties ondernemen en op basis van welke informatie dat gebeurt. De machines mogen alleen taken uitvoeren binnen de gedefinieerde taak- en werkomgeving.  Het onderzoek is een reactie op eventuele veiligheidsrisico’s die robotsering op de werkvloer met zich meebrengt.

Beslissingen
Een andere belangrijke eis is dat deze machines nooit mogen beslissen over ethische kwesties in relatie tot mens en omgeving. Om toekomstige fouten te voorkomen is het ook van belang dat verkeerde beslissingen achteraf kunnen worden herleid en vervolgens gecorrigeerd kunnen worden. Hiervoor dienen de beslissingen van deze machines te worden vastgelegd en bewaard.
 

Eerdere publicaties
Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkveiligheid. De afgelopen jaren deed TNO al onderzoek naar de risico’s van nieuwe technologieën op de werkvloer. Voorgaande publicaties gingen in op het koppelen van industriële machines aan internet,
de introductie van robots op de werkvloer en de gedeelde werkvloer van mens versus robot.
 

Bron: TNO, Rendement.nl en Arboportaal

 

Lees meer op overzichtspagina Preventie