Grondoorzaken werkdruk

Grondoorzaken werkdruk

Werkdruk kan stressgerelateerd zijn of er liggen psychische problemen aan ten grondslag. Door de arbeidshygiënische strategie toe te passen krijg je inzicht in de grondoorzaken en kun je een gerichte aanpak kiezen.

Uit (bijna) alle onderzoeken, zoals de Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek, komt het begrip werkdruk naar voren. Het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) of Preventief Medisch Onderzoek (PMO) laten vaak zien dat een deel van de deelnemers stressklachten ervaart. Uit verzuimanalyses blijkt bijvoorbeeld dat psychische problemen een fors deel van het verzuim bepalen. Deels houden deze psychische problemen verband met het werk (bijvoorbeeld een te hoge werkdruk of werkstress), maar deels ook niet.

Vervolgacties

De meest ingezette vervolgacties hebben betrekking op persoonlijke coaching, psychologische begeleiding of inzet van bedrijfsmaatschappelijk werk. Deze acties zijn allemaal gericht op het vaardiger en/of weerbaarder maken van de medewerker; zodat deze effectiever om kan gaan met de problematiek. Dit zijn prima interventies en goed om te continueren, maar hiermee wordt de problematiek niet altijd opgelost want...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!