Samenwerking OR en preventiemedewerker

Samenwerking

In de Arbovisie 2040 is te lezen dat er meer geïnvesteerd moet worden in preventie. Ook kan de positie van de preventiemedewerker en die van de OR een stuk sterker. Hiermee kan een beter arbobeleid worden gerealiseerd.

Arbovisie 2040

Eind oktober 2023 heeft het ministerie van SZW haar toekomstvisie, Arbovisie 2040, gepresenteerd. Deze visie wordt kortweg ‘Zero Death’ genoemd. Met de Arbovisie 2040 wil het kabinet ervoor zorgen dat werkenden in Nederland zo gezond en veilig mogelijk werken en geen gezondheidsklachten door hun werk krijgen, ook niet na hun pensioen. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft bij de ontwikkeling van de Arbovisie een advies uitgebracht.

In de Arbovisie zijn knelpunten en oplossingen benoemd. Op basis hiervan zijn doelstellingen geformuleerd. Een van de doelstellingen is investeren in preventie binnen een efficiënt werkend stelsel van arbodienstverlening door de werkgever. Als beleidsinzet wordt genoemd het aanscherpen van de rol, taken en deskundigheid van de preventiemedewerker. De SER adviseert zelfs een gekozen preventiemedewerker.

Een andere doelstelling van het Arboadvies is de waarde van gezond en veilig werk centraal stellen op de werkvloer...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Beleid en overheid