Podcast over veiligheid in de praktijk

In de podcast bespreekt host Orly Polak wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap én verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit het mooie vak van veiligheidskundigen en preventiemedewerkers.

De theorie van arboveiligheid geeft niet direct een duidelijk beeld van de praktijk. Door ervaringen of verhalen over gebeurtenissen vorm je beter een beeld en zie je de risico’s in. De podcast Verhalen in Veiligheid brengt diverse verhalen omtrent veiligheid in bedrijven en organisaties. Of het nu om de RI&E gaat, over omgangsvormen of over ongevallen; het komt allemaal een keer aan bod.

De podcast Verhalen in Veiligheid brengt verhalen over veiligheid samen met onder meer veiligheidsprofessionals en deskundigen. In de podcast bespreekt host Orly Polak wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap én verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit het mooie vak van veiligheidskundigen en preventiemedewerkers. In twee podcasts laat redacteur Pieter Diehl van Werk & Veiligheid zijn licht schijnen over achtereenvolgens de RI&E en over veiligheid en eigenaarschap.

Risico-inventarisatie & -evaluatie

Bedrijven zijn al meer dan 25 jaar verplicht om een Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) te hebben. Pieter is meer dan dertig jaar als veiligheidskundige actief en heeft de RI&E zien veranderen. De RI&E is niet meer zoals vroeger. Het is tegenwoordig op maat gemaakt. De RI&E moet behalve betrouwbaar, ook compleet en actueel zijn. In deze aflevering vergelijkt Pieter hoe de RI&E nu wordt ingezet met hoe die vroeger werd gebruikt.

De andere aflevering van Verhalen in Veiligheid met inbreng van Pieter is die over veiligheid en eigenaarschap. In de 30 jaar van zijn loopbaan als veiligheidskundige is zijn visie op veiligheid en eigenaarschap veranderd. Het aantal ongevallen is in die tijd niet verminderd, maar Pieter ziet in de praktijk duidelijk een verbetering. Om meer te bereiken is een andere stijl van leidinggeven nodig. Veel bedrijven willen wel, maar vinden het heel moeilijk om de huidige lijn los te laten. De moeite zit bij verantwoordelijkheid geven aan werknemers. Om hen de ruimte te laten om zelf na te denken.

Veiligheidskundige

Wat is de rol hierbij van de veiligheidskundige? Het gedrag van medewerkers van de ene op de andere dag veranderen lukt echt niet. En natuurlijk: fouten maken mag! Alleen zo creëer je eigenaarschap. Het middenkader kan hier dus aan werken samen met de veiligheidskundige.

Verhalen in Veiligheid is een podcast van Hub Creations. Hub Creations houdt zich bezig met het onderzoeken en verbeteren van veiligheidsculturen in de breedste zin van het woord. De host is Orly Polak. Zij is sociologe en werkt ruim dertien jaar in het veiligheidsdomein.

Bron: Verhalen in Veiligheid