Ondernemers centraal in de Week van de RI&E

Werkwijze
Nieuwsartikel
Door de coronamaatregelen is veilig en gezond topprioriteit geworden voor vrijwel iedere ondernemer. Een uitgelezen kans om gelijk andere punten op de agenda te zetten, zoals de RI&E.

In de zesde Week van de RI&E van 21 tot 25 september staat de ondernemer centraal. Met de risico-inventarisatie en-evaluatie (RI&E) inventariseren bedrijven gestructureerd mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s. De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken.

Door het maken van een RI&E worden mogelijke risico’s op het gebied van veiligheid en gezondheid op een gestructureerde manier geïnventariseerd. Vervolgens wordt in een plan van aanpak vastgelegd welke maatregelen getroffen gaan worden om de risico’s weg te nemen of het effect ervan te verkleinen. Veel ondernemers hebben al ondervonden dat dit niet alleen nuttig is om een gezonde en veilig werkomgeving te kunnen garanderen en aan de wetgeving te voldoen. Een gezonde organisatie is ook succesvoller en duurzamer.

De Week van de RI&E
De belangrijkste stakeholders nemen, bij de kick-off van de Week van de RI&E op 21 september, plaats aan tafel voor een levendig gesprek over het belang van de RI&E en hoe we de toepassing van de RI&E in praktijk kunnen verbeteren. Er worden verschillende filmpjes getoond en besproken onder leiding van presentator Aldith Hunkar.

De filmpjes geven onder andere een kijkje in de praktijk bij ondernemers en een cabaretier geeft zijn eigenwijze kijk op gezond en veilig werken. Tot slot wordt de pilot ‘Route naar de RI&E voor MKB’ gelanceerd; een belangrijke eerste stap in het programma ‘Verbetering naleving RI&E’ van het Ministerie van SZW om de uitvoering van de RI&E te vereenvoudigen voor kleine ondernemers.

Ondernemers
De kick-off is het gezamenlijk startsein van de Week van de RI&E en is bedoeld voor intermediairs en supporters van de Week van de RI&E. Door de coronamaatregelen is veilig en gezond topprioriteit geworden voor vrijwel iedere ondernemer. Een uitgelezen kans om gelijk andere punten op de agenda te zetten, zoals de RI&E. Sluit je actie voor de Week van de RI&E aan op wat ondernemers bezighoudt, zoals de coronamaatregelen. En lees daar meer over hoe je verschillende ondernemers kan ondersteunen.

Bekijk alle acties en activiteiten die deze week plaatsvinden op www.weekvanderie.nl, of meld je eigen activiteit aan. Op de website van de Week van de RI&E kunnen organisaties zich aanmelden als supporter en gebruik maken van de toolbox, inclusief ideeën voor activiteiten en tips voor communicatie.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina RI&E