Bedrijfsveiligheid: heb je meer nodig dan een RI&E?

""

In 2021 werden 3.482 arbeidsongevallen gemeld bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hoe veilig is het in jouw bedrijf? Is de brandveiligheid en inbraakbeveiliging op orde? Ga aan de slag met de veiligheid binnen je onderneming.

Arbobeleid

In een arbobeleid noteer je de maatregelen die je neemt om je personeel veilig en gezond te laten werken. Voor werkgevers is een arbobeleid wettelijk verplicht. Hierin staan de Arboregels die in jouw bedrijf worden nageleefd. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of werkgevers zich aan de normen van de Arboregelgeving houden.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid. Met de RI&E probeer je gezondheidsklachten en ongevallen te voorkomen. In de RI&E zet je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf op een rij. Een RI&E is verplicht als je personeel in dienst hebt.

Met de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden (IMA) maak je een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor jouw bedrijf. De IMA is het betrouwbare RI&E-instrument waarmee je een RI&E kan maken. De IMA is geschikt voor iedere branche. Voeg zelf eigen vragen en modules toe, om zo de RI&E volledig af te stemmen op de situatie in jouw organisatie.

Vervolgens maak je een plan van aanpak voor het beheersen van de risico’s in je bedrijf. In het plan van aanpak beschrijf je welke maatregelen je neemt om de arbeidsrisico’s aan te pakken. Heb je meer dan 25 merknemers in dienst? Dan laat je het plan toetsen door een arbodeskundige. Vervolgens voer je het plan van aanpak uit. Bekijk regelmatig, minimaal 1 keer per jaar, je plan van aanpak en beoordeel hoe het gaat. Zijn er nieuwe situaties ontstaan die je moet verwerken in het plan van aanpak? Kijk bijvoorbeeld naar de oorzaken van eventuele ongevallen of verzuim. Ook bij nieuwe bedrijfsinvesteringen of wijziging van werkprocessen werk je het plan van aanpak bij.

Bedrijfshulpverlening

Je bent verplicht om bedrijfshulpverlening (BHV) in je bedrijf te regelen, als je 1 of meer medewerkers hebt. Een bedrijfshulpverlener, kortweg bhv’er, is opgeleid om in geval van nood je personeel en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe die mensen uit een brandend gebouw krijgt en hoe die bij een ongeval eerste hulp verleent.

In je bedrijfspand moet je verplicht brandveiligheidsmaatregelen nemen. Hiervoor gelden landelijke regels. Die in het Bouwbesluit staan. Hier vind je onder andere voorschriften voor het voorkomen van brand door bijvoorbeeld een brandveilige inrichting. Ook staan er regels in voor de opslag van brandbare stoffen. In  het Bouwbesluit staat ook informatie over het verplichte aantal rookmelders en brandblussers in je bedrijfspand. Je bedrijfsruimte moet altijd voldoen aan de regels van het Bouwbesluit.

Vluchtroute en noodverlichting

Een vluchtroute is een veilige route waarmee je een gebouw tijdens noodsituaties verlaat. Zo moeten vluchtroutes toegankelijk zijn en duidelijk worden aangegeven met borden en verlichting. De deuren in vluchtroutes moet je snel en eenvoudig kunnen openen, dus bijvoorbeeld zonder sleutel.

Met noodverlichting voorkom je dat mensen de weg kwijtraken in je bedrijfspand tijdens een noodsituatie. De verlichting wijst je naar een uitgang. Voor de aanleg van noodverlichting gelden verschillende regels, die onder meer afhankelijk zijn van het aantal medewerkers.

Bron: Kamer van Koophandel

Werkwijze