Aanscherping controles voor werken met gevaarlijke stoffen

Wet- en Regelgeving
Nieuwsartikel
De controle voor werken met gevaarlijke stoffen moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.

Werknemers worden nog te vaak aan gevaarlijke stoffen blootgesteld. Elk jaar overlijden drieduizend mensen aan de gevolgen daarvan. Dat cijfer moet omlaag, schrijft staatssecretaris Tamara van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. De controle moet worden aangescherpt, zodat bedrijven wel moeten handelen om een boete te voorkomen.

Daarnaast is de aanpak van het ministerie (SZW) ook gericht op de bewustwording en het delen van kennis over het werken met gevaarlijke stoffen. Er worden bijvoorbeeld symposia en congressen georganiseerd door VNO-NCW en MBK Nederland om bij te dragen aan een kennisplatform rond gevaarlijke stoffen. Tevens werd er vorige week, in de week van de RI&E, aandacht besteed aan beroepsziekten.

Normering
Andere belangrijke prioriteit in de aanpak is een duidelijke normering bij het werken met gevaarlijke stoffen. Voor dertig stoffen en stofgroepen zijn publieke grenswaarden vastgesteld of aangepast op het gezondheidskundig veilige niveau. Om alles goed te kunnen monitoren, wordt het team van gespecialiseerde inspecteurs bij de Inspectie SZW voor het toezicht op gevaarlijke stoffen de komende tijd verder uitgebreid.

Erkenning en genoegdoening
De gevolgen van werken met gevaarlijke stoffen voor de gezondheid zijn vaak pas te merken lang nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. Voor slachtoffers is het meestal een hele worsteling om erkenning en genoegdoening te krijgen. Een commissie onder leiding van oud-vakbondsvoorzitter Ton Heerts heeft nu de opdracht gekregen aanbevelingen te doen voor een eenvoudiger schadeafhandeling. Eind van dit jaar moet dat advies er liggen.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina RI&E