Lijst met kankerverwekkende, mutagene en voor voortplanting giftige stoffen bijgewerkt

Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen.

Halfjaarlijks wordt de lijst met stoffen en processen die kankerverwekkend zijn, en stoffen die mutageen zijn of giftig zijn voor de voortplanting door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bijgewerkt. De stoffen op deze zogenaamde SZW-lijst kunnen in vrijwel alle sectoren voorkomen, van de industrie tot in de zorg.

Kankerverwekkende en mutagene stoffen kunnen in vrijwel alle werksituaties voorkomen. Kankerverwekkende stoffen kunnen kanker veroorzaken of de kans op kanker vergroten. Mutagene stoffen kunnen het erfelijk materiaal beschadigen en in combinatie met andere stoffen kunnen ze kanker veroorzaken. In de wet zijn eisen opgenomen voor het werken met kankerverwekkende en mutagene stoffen.

Aanvullende RI&E

De stoffen op de SZW-lijst kunnen in vrijwel alle werkomgevingen voorkomen, bijvoorbeeld in de industrie, in de bouw en in de zorg. De Arboregelgeving verwijst dan ook op diverse plaatsen naar kankerverwekkende, mutagene en voor voortplanting giftige stoffen. In het Arbobesluit staat hoe een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) eruit moet zien wanneer er op de werkplek kans is op blootstelling aan stoffen die voor de voortplanting giftig zijn.

Het Arbobesluit beschrijft verder bijvoorbeeld de verplichtingen wanneer werkenden aan kankerverwekkende stoffen en processen en mutagene stoffen kunnen worden blootgesteld. Om uit te leggen om welke stoffen en processen het in ieder geval gaat, wordt deze SZW-lijst twee maal per jaar geüpdatet door SZW.

Bron: Arboportaal

Wet- en Regelgeving