SeRIEus: aansprakelijkheid bij ontbreken van RI&E

Wet- en Regelgeving
Achtergrondartikel
Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de werkgever wanneer een RI&E ontbreekt of onvolledig is?

Aansprakelijkheid bij ontbreken RI&E

Kan een werkgever met succes aansprakelijk worden gesteld wanneer een RI&E ontbreekt en er een ongeluk plaatsvindt op de werkvloer waardoor een werknemer schade lijdt? De Hoge Raad oordeelde in 2003 (Dusarduyn / Du Puy; HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176) dat enkel het feit dat een RI&E ontbreekt onvoldoende is om te concluderen dat een werkgever de zorgplicht heeft geschonden die op hem rust ten opzichte van zijn werknemers. Het ging er in deze zaak om een dakdekker (Dusarduyn), die door zijn werkgever op pad was gestuurd om werkzaamheden te verrichten aan het dak bij iemand die een bijkeuken liet bouwen. Een ander bedrijf plaatste een lichtkoepel op het dak. Het gat voor de lichtkoepel was al uitgezaagd, maar was afgedekt door isolatiemateriaal (waardoor het gat niet zichtbaar was). Dusarduyn valt vervolgens door het gat en loopt ernstig letsel op.

‘Omstandigheden van het geval’
Volgens de Hoge Raad hangt het ‘van de omstandigheden van het geval’ af of zorgplicht van de werkgever meebrengt dat er vooraf een inventarisatie moet worden gemaakt van de risico’s.  

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan voor

€ 232,00

p/jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet-en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Lees meer op overzichtspagina RI&E