Wijziging arbowetgeving: RI&E en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Wijziging arbowetgeving: RI&E en zware ongevallen met gevaarlijke stoffen

Met de aankomende wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit wordt de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd. De wijziging gaat in op 1 juli 2022. Waarom wordt de wet geactualiseerd en wat is de relatie tussen RI&E en ARIE? Wat kun je als bedrijf doen om de ARIE-verplichtingen op orde te krijgen?

Afgelopen zomer was er de internetconsulatie:  Wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met een nieuwe opzet van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inzake risico’s zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (ARIE). Als reden voor deze wijziging werd het volgende aangegeven: “Reden van herziening is dat regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is, waardoor veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd kan worden. Deze punten zijn met name de complexe aanwijssystematiek, geen aansluiting op CLP en de overlap met het Brzo 2015. Met herziening moet worden bereikt dat bedrijven de ARIE beter kunnen naleven en dat de ARIE beter kan worden gehandhaafd, opdat de veiligheid van werknemers beter gewaarborgd wordt.”

Carolina Verspuij is trainer/adviseur Arbeid & Gezondheid bij SBI Formaat. Het...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Wet- en Regelgeving