SeRIEus: de rol van de kerndeskundige

Kerndeskundige en RI&E

Voor het toetsen van de RI&E, zet je een kerndeskundige in. Dat kan een hogere veiligheidskundige zijn, maar ook een arbeids- en organisatiedeskundige, arbeidshygiënist of bedrijfsarts. Tot 1 juli 2022 was in principe één kerndeskundige voldoende voor de toetsing. Wie zet je dan nu in?

Een goede RI&E is het ideale middel om arbeidsomstandigheden op een gestructureerde manier te verbeteren. Werk & Veiligheid publiceert daarom de reeks SeRIEus: over hoe je de RI&E serieus aanpakt, missers vermijdt en het beste uit dit instrument haalt. Dit artikel is onderdeel van de serie artikelen.

Er zijn vier kerndeskundigen in de Arbowet vastgelegd: de Hogere Veiligheidskundige, Arbeids- en Organisatiedeskundige, Arbeidshygiënist en Bedrijfsarts. Gecertificeerde of geregistreerde arbokerndeskundigen kunnen de verplichte toetsing van de RI&E uitvoeren, nadere inventarisaties en ook het PAGO. Alle overige niet wettelijk vastgelegde onderzoeken of trainingen kunnen ook door niet-gecertificeerde of geregistreerde kerndeskundige(n) uitgevoerd worden. Voor het toetsen van de RI&E is sinds 2022 een en ander gewijzigd.

De nieuwe toetsing bestaat uit een systeemtoetsing en een scopetoetsing. De...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 243,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Werkwijze