Vaakst ongewenst gedrag in de zorg

Algemeen sociale veiligheid
Nieuwsartikel

Werknemers in de sectoren zorg en welzijn krijgen relatief vaker te maken met ongewenst gedrag op de werkvloer door externen dan andere beroepsgroepen. 52% van hen gaf aan dit minimaal één keer te hebben meegemaakt.

Dat blijkt uit gegevens van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden over 2017, die het CBS en TNO uitvoerden. Onder ongewenst gedrag valt seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld en pesten. De externen die dit veroorzaken zijn onder meer klanten en patiënten. Ook de werknemers in de sector openbaar bestuur, veiligheid en juridisch ervaren naar verhouding vaak ongewenst gedrag, 40% krijgt hiermee te maken. Het percentage ligt bij ICT’ers met 7% op zijn laagst.

Intimidatie
Binnen alle beroepsklassen is intimidatie de meest voorkomende vorm van ongewenst gedrag, bijna een vijfde is hier slachtoffer van. De ernst hiervan verschilt wel per beroepsgroep. 6% van de ondervraagden geeft aan dat zij de dupe waren van seksuele aandacht, geweld of pesten. Met name in de zorg ervaren werknemers intimidatie. 54% van de maatschappelijke werkers, 51% van de gespecialiseerde verpleegkundigen en de helft van alle artsen krijgt hiermee te maken.

Ander ongewenst gedrag
Bij de politie en brandweer worden werknemers het meest geconfronteerd met lichamelijk geweld op de werkvloer, 47% ervaart dit. Met 38% van de verpleegkundigen en 33% van de sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders krijgen ook zij hier relatief vaak mee te maken. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben het meeste last van ongewenste seksuele aandacht, 32% tegenover 27%. Pestgedrag komt het vaakst voor bij de politie en brandweer, een kwart daarvan maakte dit mee. Beveiligingspersoneel en middelbare school docenten worden vaak gepest, 20% en 17%.

Bron: CBS

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid