Veiligheid verhogen met personenalarmering

Veiligheid verhogen met personenalarmering

Werk brengt altijd risico’s met zich mee. Helaas lukt het nog niet altijd om alles af te dekken. Bijvoorbeeld op gebied van sociale veiligheid. In beroepsgroepen met een publieke taak is sociale veiligheid een steeds groter wordend probleem. Gelukkig bestaan er verschillende oplossingen om veiligheid te verhogen.

Een belangrijk onderdeel van veilig werken is sociale veiligheid. Uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) blijkt dat één op de vijf werknemers wel eens te maken heeft gehad met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie of fysiek geweld. Ongewenst gedrag komt vooral voor in zorg en welzijn beroepen. Met 52% geeft ruim de helft van het zorgpersoneel aan dat één keer of vaker te hebben meegemaakt. Daarnaast krijgen medewerkers in het openbaar bestuur (39,5%) en het onderwijs (27,5%) ook regelmatig te maken met ongewenst gedrag. 

Gevolg van ongewenst gedrag 

De impact van ongewenst gedrag is enorm. Niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijk kunnen slachtoffers hier nog lang last van hebben. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie. Denk aan een afname van de arbeidstevredenheid en een toename van het verzuim en het personeelsverloop. Medewerkers voelen zich minder betrokken en dat komt de productiviteit niet ten goede. Daarnaast blijkt dat het ziekteverzuim een stuk hoger ligt in sectoren waar ongewenst gedrag relatief vaker voorkomt. Mensen kunnen er letterlijk zie van worden. Maar liefst eenderde van het langdurig verzuim heeft een psychische oorzaak. 

Wat kan je doen tegen ongewenst gedrag?

De Arbowet stelt op dit moment geen speciale eisen aan alleen werken in relatie tot alleen werken. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek voor medewerkers op eenpersoonsposten. Wel zijn werkgevers verplicht om de risico's met betrekking tot het alleen werken in kaart te brengen in de RI&E. Vanzelfsprekend moet de werkgever nagaan welke maatregelen en voorzieningen er nodig zijn om de risico’s van alleen werken te beperken

De Arbowet stelt op dit moment geen speciale eisen voor organisaties die te maken hebben met ongewenst gedrag. Wel ben je als werkgever te allen tijde verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkplek. Arbeidsrisico’s, zoals ongewenst gedrag, worden in kaart gebracht in de wettelijke verplichte Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In de RI&E worden maatregelen en oplossingen bedacht om de risico’s te gaan.

In de praktijk blijkt dat het best lastig is om ongewenst gedrag aan te pakken. De oplossing ligt vooral bij het personeel zelf. Werknemers worden daarom getraind hoe om te gaan met ongewenst gedrag. Zo weten ze precies wat zij moeten doen in geval van nood. Gelukkig bestaan er ook verschillende tools die werknemers helpen om te gaan met agressie. Bijvoorbeeld de Checklist Veilig Huisbezoek in de zorg, welke de kans op agressie tijdens een huisbezoek inschat. 

Steeds meer organisaties rusten personeel uit met personenalarmering. Zeker wanneer een werknemer alleen werkt tijdens een risicovolle situatie. Dankzij personenalarmering kan men in noodgevallen alarm slaan. Zo wordt gepoogd de onveiligheid te verminderen en het gevoel van veiligheid te verhogen.

Sociale veiligheid verhogen met personenalarmering

Er zijn verschillende aanbieders van personenalarmering op de markt. Omdat de ene knop de andere niet is, lees je hieronder 8 punten waar je op moet letten bij de overweging van professionele personenalarmering.

1. Een app, alarmknop met app of een losstaand apparaat?

Dankzij personenalarmering kan een medewerker in geval van nood alarm slaan. Er zijn drie soorten: 

  • Alarmknoppen met bijbehorende app
  • Losstaande alarmknoppen
  • Enkel een app om te alarmeren

Alarmknoppen met bijbehorende app

Ten eerste de alarmknoppen met bijbehorende app. Bij deze oplossing staat de alarmknop in verbinding met een mobiele telefoon. Handig, aangezien iedereen tegenwoordig zijn telefoon bij zich draagt. Je kan de alarmknop dus zien als een kleine toevoeging aan de mobiele telefoon. Via een draadloze verbinding worden alle gegevens verzonden naar de app. 

Losstaande alarmknoppen

De losstaande alarmknoppen werken daarentegen op zichzelf. Dat betekent dat je het niet hoeft te koppelen aan een app of ander systeem. Alle gegevens worden op het apparaat zelf geregistreerd. Je kan het apparaat dus zien als een losstaand toestel. Iets wat je, naast je telefoon bij je moet dragen.

Mobiele app

Ten slotte zijn er ook alarmknoppen die enkel werken in de vorm van een mobiele app en dus zonder fysieke alarmknop. Als je alarm wilt slaan moet de telefoon ontgrendeld worden. Helaas lukt dat niet altijd. Denk bijvoorbeeld aan iemand die is gevallen en niet in de gelegenheid is om zijn telefoon te pakken. Ook kost het onnodig veel tijd in een situatie waar elke seconde telt. Houd hier dus rekening mee in de zoektocht naar een geschikte alarmknop.

2. Prijs

Afhankelijk van wat de behoefte is, kunnen de prijzen enorm uiteen lopen. Over het algemeen zijn oplossingen met een losstaande knop duurder. Dat komt omdat de alarmknop volledig op zichzelf werkt en alle gegevens op het apparaat zelf registreert. De prijs van een losstaande knop kan daarom oplopen tot wel €400,- per knop. Ga je voor een alarmknop die is gekoppeld aan een app, dan liggen de kosten rond de €25,-. Indien de oplossing gebruik maakt van een app komen er vaak ook nog licentiekosten aan verbonden zijn. 

3. Het formaat van de knop

Een belangrijk punt om op te letten is de grootte van de knop. Zeker bij losstaande alarmknoppen zijn de knoppen erg groot. Dit omdat er geen extern systeem is, zoals een app, waarin gegevens worden geregistreerd. Alarmknoppen die aan een apparaat zijn gekoppeld, zijn om die reden kleiner en compacter. Die kun je makkelijker bij je dragen, bijvoorbeeld door deze te bevestigen aan kleding of aan de riemlus. Ideaal om onopvallend te alarmeren.

4. Batterijduur

De batterijduur kan per alarmknop enorm verschillen. Over het algemeen werken losstaande knoppen op een accu en zijn dus oplaadbaar. De accu van dit soort knoppen gaat gemiddeld 3 dagen mee, en bij intensief gebruik slechts 1 dag. Dat betekent dus dat de alarmknop minimaal eens per twee dagen opgeladen moet worden. Dat zorgt voor extra handelingen voordat men de knop in gebruik kan nemen.

In tegenstelling tot de losstaande alarmknoppen hebben alarmknoppen die aan een app zijn gekoppeld vaak weinig stroom nodig waardoor de batterij lang meegaat. De batterij van dit soort knoppen gaat gemiddeld 3 jaar mee. 

5. Locatie van gebruik

Waar gaan de alarmknoppen gebruikt worden? In gebouwen waar de alarmknop enkel binnen wordt gebruikt, wordt veelal de voorkeur gegeven aan een losse alarmknop. Dit omdat veel van dit soort knoppen worden gekoppeld aan andere interne alarmsystemen. Buiten de muren van je organisatie, bijvoorbeeld voor ambulant medewerkers, wordt de alarmknop + app combinatie veel gebruikt. Daar zijn verschillende redenen voor. Bijvoorbeeld omdat de knop klein is, waardoor het makkelijk is mee te dragen. Ook hoeft de knop niet opgeladen te worden.

6. Hoe wordt de locatie bepaald?

Veel oplossingen werken met slechts één systeem voor locatiebepaling, zoals GPS. Helaas is GPS vaak niet 100% accuraat. In een gebouw met etages kan je met GPS bijvoorbeeld geen exacte locatie bepalen. GPS kan geen hoogte inschatten en kan dus niet aan hulpverleners doorgeven op welke etage de persoon in nood zich bevindt.

Alarm oplossingen met meerdere vormen van locatiebepaling hebben dus de voorkeur. Zo weet je zeker dat het systeem altijd en overal een exacte locatie garanderen. Dit is cruciaal wanneer de noodzakelijke hulp snel ter plekke moet zijn.

7. Alarmopvolging door externe partij(en) of directe collega’s

Wie gaat het alarm ontvangen? En wie gaat het alarm opvolgen? Het zijn vragen waar je misschien nu nog niet bij stilstaat, maar die in geval van nood van groot belang zijn. Er zijn hier namelijk verschillende oplossingen voor. Zo is het ene systeem gespecialiseerd in opvolging door een alarmcentrale, terwijl het andere bijvoorbeeld focust op opvolging door (directe) collega’s.

Opvolging door collega’s kan in veel gevallen de-escalerend werken. Neem bijvoorbeeld de gezondheidszorg; directe collega’s zijn meestal bekend met de situatie van de patiënt of cliënt. Zodra een collega alarm slaat is het duidelijker wat hen te doen staan dan bijvoorbeeld voor een externe partij, zoals een alarmcentrale. Een alarmcentrale is namelijk buitenstaander, wat het lastiger maakt om te oordelen over de situatie. Kies deze vorm van alarmopvolging als je wilt dat jouw alarmen 24/7 opgevolgd worden.

Zodra je jouw keuze hebt gemaakt en de strategie voor alarmopvolging in kaart hebt gebracht, adviseren om het meerdere malen te oefenen. Zo weet je wat je kan verwachten in geval van nood.

8. Rapportages

De professionele alarmknop kan verschillende doelen hebben. Zo kan arbeidsveiligheid verhogen een doel zijn, maar ook het minimaliseren van de impact van agressie. Natuurlijk moet een doel meetbaar zijn. Ga daarom na of het systeem werkt met rapportages. Met de concrete informatie uit deze rapportages krijg je inzicht in het gebruik. Zo werkt leverancier SAFE Apps met een management portaal. Vanuit dit portaal kunnen gebruikers noodsituaties analyseren en sturen op de veiligheid van medewerkers. 

Personenalarmering: eisen en wensen

Bovenstaande punten hebben je waarschijnlijk een concreter beeld gegeven van wat jouw organisatie wel en niet nodig heeft op het gebied van personenalarmering. Met jouw overzicht van eisen en wensen wordt het een stuk makkelijker om een goede keuze te maken. 

 

Zoekwoorden
veiligheid
ongewenst gedrag

Pesten en geweld