Veiligheid verhogen met personenalarmering

Veiligheid verhogen met personenalarmering

Werk brengt altijd risico’s met zich mee. Helaas lukt het nog niet altijd om alles af te dekken. Bijvoorbeeld op gebied van sociale veiligheid. In beroepsgroepen met een publieke taak is sociale veiligheid een steeds groter wordend probleem. Gelukkig bestaan er verschillende oplossingen om veiligheid te verhogen.

Een belangrijk onderdeel van veilig werken is sociale veiligheid. Uit de NEA (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden) blijkt dat één op de vijf werknemers wel eens te maken heeft gehad met ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, pesten, discriminatie of fysiek geweld. Ongewenst gedrag komt vooral voor in zorg en welzijn beroepen. Met 52% geeft ruim de helft van het zorgpersoneel aan dat één keer of vaker te hebben meegemaakt. Daarnaast krijgen medewerkers in het openbaar bestuur (39,5%) en het onderwijs (27,5%) ook regelmatig te maken met ongewenst gedrag. 

Gevolg van ongewenst gedrag 

De impact van ongewenst gedrag is enorm. Niet alleen emotioneel, maar ook lichamelijk kunnen slachtoffers hier nog lang last van hebben. Dit heeft grote gevolgen voor de organisatie. Denk aan een afname van de arbeidstevredenheid en een toename van het verzuim en het...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Pesten en geweld