Werknemers luiden klok over sociale onveiligheid

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers in 2022 bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag.

Meldingen over sociale onveiligheid op de werkvloer behoorden in 2022 tot de meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers bij adviseerde. Onder sociale onveiligheid vallen onder meer angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Zaken waarbij je eerder denkt bij de term klokkenluider, zoals fraude en belangenverstrengeling complementeren de top-3 van veel voorkomende meldingen blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.

De meest voorkomende misstandvermoedens waar het Huis voor Klokkenluiders werknemers in 2022 bij adviseerde, gingen over sociale onveiligheid op de werkvloer, waaronder angstcultuur en grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit het jaarverslag 2022 van het Huis voor Klokkenluiders.

Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag

Fraudemeldingen en belangenverstrengeling zijn na sociale onveiligheid de meest voorkomende meldingen. Het is onbekend of de media-aandacht voor het grensoverschrijdend gedrag bij televisieprogramma's The Voice of Holland en De Wereld Draait Door voor meer meldingen over sociale onveiligheid op de werkvloer heeft gezorgd.

Ook ander aspecten van veiligheid op de werkvloer worden regelmatig gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders, zoals het overtreden van veiligheidsprotocollen. Een werknemer van een bedrijf dat werkt met gevaarlijke stoffen vermoedde een overtreding van de veiligheidsprotocollen. Dat is een misstap die de veiligheid en gezondheid van meerdere personen in gevaar kan brengen. De werknemer deed een interne melding van dit vermoeden. Maar dat werd hem niet in dank afgenomen. Zijn werkgever nam de melding niet in behandeling. Ook werd de melder geïntimideerd, zelfs met bedreigingen. De melder klopte daarom aan bij het Huis voor Klokkenluiders. De adviseur van het Huis besprak met hem wat zijn vervolgstappen zijn en bracht hierbij de risico’s in kaart.

Verboden om melder te benadelen

De melder kreeg opeens het bericht dat de werkgever het arbeidscontract niet ging verlengen; een situatie die snel handelen vereiste. Met instemming van de melder verzocht de adviseur van het Huis voor Klokkenluiders de werkgever om inzicht te geven in de behandeling van de melding. Daarnaast wees hij de werkgever op het verbod om een werknemer te benadelen als gevolg van diens melding. Deze acties leidden ertoe dat de werkgever contact opnam met het Huis. Het resultaat is dat het contract van de melder toch werd verlengd. Bovendien nam de werkgever de melding uiteindelijk serieus en is er binnen het bedrijf extra aandacht voor veiligheid gekomen.

Bron: Huis voor Klokkenluiders

Pesten en geweld