Verpleegkundigen ervaren het vaakst ongewenst seksuele aandacht van klanten

Mbo-verpleegkundigen geven het vaakst aan te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht door patiënten of andere externen. In 2021 ging het om 37 procent van hen. Ook andere beroepsgroepen in de zorg zoals gespecialiseerd verpleegkundigen, verzorgenden, medisch praktijkassistenten en artsen hebben relatief vaak soortgelijke ervaringen.

1 op de 5 jonge vrouwelijke werknemers gaf in 2021 aan ooit te maken hebben gehad met ongewenst seksuele aandacht van klanten. Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Bij verpleegkundigen geeft meer dan 1 op de 3 vrouwen aan ongewenste seksuele aandacht van patiënten of andere externen te hebben gekregen. Bij de vrouwelijke werknemers tussen de 15 en 25 jaar had 6 procent te maken met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s.

In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan te maken hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht van klanten. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2021 is uitgevoerd onder 50 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar.

Ongewenst gedrag van leidinggevenden

Ook ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s komt relatief veel voor bij jonge vrouwen: in 2021 had 6 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar hier in de afgelopen twaalf maanden mee te maken. Vrouwen in alle leeftijdsgroepen kampen aanzienlijk vaker met ongewenste seksuele aandacht op het werk dan mannen. In totaal meldde 11 procent van de vrouwelijke werknemers ongewenst seksueel gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. Ongewenst seksueel gedrag van leidinggevenden of collega’s kwam in 3 procent van de gevallen voor. Bij mannen ging het om respectievelijk 2 procent en 1 procent.

Mbo-verpleegkundigen geven het vaakst aan te maken te hebben gehad met ongewenste seksuele aandacht door patiënten of andere externen. In 2021 ging het om 37 procent van hen. Ook andere beroepsgroepen in de zorg zoals gespecialiseerd verpleegkundigen, verzorgenden, medisch praktijkassistenten en artsen hebben relatief vaak soortgelijke ervaringen. Buiten de zorg rapporteren kassamedewerkers, kelners en barpersoneel het vaakst seksuele aandacht van klanten. Kelners en barpersoneel hebben, evenals keukenhulpen, tevens relatief vaak te kampen met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s.

Intimidatie, lichamelijk geweld en ongewenste seksuele aandacht

Ongewenste seksuele aandacht door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers kwam in 2021 met 6 procent weer meer voor dan in 2020, toen het percentage iets lager was dan in voorgaande jaren. Het percentage werknemers dat te maken heeft met ongewenste seksuele aandacht van leidinggevenden of collega’s schommelt al jaren rond 2 procent.

Behalve met ongewenste seksuele aandacht kunnen werknemers ook te maken hebben met andere vormen van ongewenst gedrag op het werk. Intimidatie komt het meest voor: in 2021 had 18 procent van alle werknemers in de voorafgaande twaalf maanden zelf te maken met intimidatie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers, en 9 procent met intimidatie door een leidinggevende of collega. Ook lichamelijk geweld komt vaker voor in contacten met klanten dan met leidinggevenden of collega’s. Pestgedrag daarentegen doet zich juist meer voor onder collega’s dan door klanten.

Bron: TNO

Pesten en geweld