Bedrijfsartsen gebruiken chatfunctie met huisarts weinig

Hoewel bij gebruik van de chatfunctie de privacy van de werknemers is veiliggesteld, maken sommige bedrijfsartsen zich hier wel zorgen over.

De chatfunctie Patiëntoverleg moet ervoor zorgen dat huisartsen en bedrijfsartsen eenvoudiger met elkaar in contact komen. Ondanks dat de meeste artsen de chatfunctie wel willen gebruiken, vindt het meeste contact tussen bedrijfs- en huisartsen nog schriftelijk en telefonisch plaats. Dat blijkt uit recent onderzoek van het RIVM.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceerde begin 2022 een rapport over de in ZorgDomein ingebouwde beveiligde chatfunctie Patiëntoverleg. Het rapport is gebaseerd op gegevens van 193 bedrijfs- en huisartsen. Met de chatfunctie kunnen de artsen makkelijker met elkaar in contact komen.

Eenvoudige communicatie

Het RIVM heeft onderzocht of huisartsen en bedrijfsartsen de chatfunctie gebruiken en wat ze er van vinden. Daaruit blijkt dat de meeste ondervraagde huisartsen en bedrijfsartsen Patiëntoverleg wel zouden willen gebruiken voor eenvoudiger contact. Ook zien ze de chatfunctie als een oplossing om de samenwerking te verbeteren.

De applicatie wordt, ondanks de positieve geluiden, bijna niet gebruikt en vindt het meeste contact tussen bedrijfs- en huisartsen schriftelijk of telefonisch plaats. Dat komt vooral omdat de artsen vaak niet weten dat Patiëntoverleg bestaat of waar ze het kunnen vinden.

Privacy

Hoewel bij gebruik van de chatfunctie de privacy van de werknemers is veiliggesteld, maken sommige bedrijfsartsen zich hier wel zorgen over. De werknemer moet hen eerst toestemming geven voordat de bedrijfsarts contact met de huisarts opneemt. De door het RIVM ondervraagde huis- en bedrijfsartsen stellen voor om ze regelmatig aan het bestaan van de chatfunctie te herinneren en welke voordelen deze biedt voor zowel artsen als werknemers.

Bron: Arboportaal

Preventie en beleid