Eén op de drie werknemers meldt misstand niet

Preventie en beleid
Nieuwsartikel
angstcultuur, melden

Een derde van de werknemers durft geen melding te doen van een misstand of integriteitsschending op de werkvloer. Bij één op de zeven werknemers is er zelfs sprake van een angstcultuur.

Dat blijkt uit de enquête die het Huis voor Klokkenluiders hield onder zo’n vierhonderddertig ondernemingsraden van organisaties met meer dan vijftig werknemers. Uit die enquête blijkt dat negenentwintig procent van de werknemers in de (semi-) publieke sector mistanden durft te melden. Terwijl dit bij bedrijven veertig procent is. Over de precieze oorzaak hiervan wordt nader onderzoek gedaan. Anderhalf jaar geleden werd het Huis voor Klokkenluiders opgericht ter ondersteuning en advisering van klokkenluiders. Organisaties zijn sindsdien verplicht om een veilige meldprocedure op te stellen.

Eisen
Maar uit de enquête komt naar voren dat de helft van de ondervraagde organisaties en bedrijven niet aan deze eisen voldoet. Bij bedrijven met minder dan tweehonderdvijftig werknemers voldoet naar schatting slechts drie van de tien bedrijven aan deze wet. Ook blijkt dat ondernemingsraden vermoeden dat zo’n vijfenveertig procent van de werknemers geen vertrouwen heeft in een veilige handhaving.

Het Huis
Vorige maand werd duidelijk dat het Huis voor Klokkenluiders hun eigen zaken zelf niet op orde heeft. Hoewel er achthonderd meldingen waren, was er nog geen onderzoek afgerond. Volgens de woordvoerder van het Huis voor Klokkenluiders wordt hier aan gewerkt, zo vertelt hij tegen de Volkskrant.

Bron: Volkskrant.nl

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid