Hoe herken je op afstand psychische problemen?

Preventie en beleid
Nieuwsartikel

Nu veel bedrijven zoveel mogelijk thuis proberen te werken waar dat kan, heb je minder zicht medewerkers met psychische klachten. Terwijl de omstandigheden in deze coronacrisis van invloed  kunnen zijn op iemands psychische gesteldheid. Voor preventiemedewerkers is het doel om bereikbaar te zijn en risico’s op psychische nood te signaleren. Hoe doe je dat?

Onder normale werkomstandigheden is het soms al lastig signalen te herkennen van collega’s die dreigen om te vallen. Laat staan nu velen van hen, uit het zicht, thuis werken. In tijden van crisis neemt doorgaans het aantal ziekmeldingen in organisaties af, maar de ene crisis is de andere niet. Die cijfers zijn over het algemeen van financiële crisissen. We hebben nu te maken met een crisis als gevolg van een pandemie.

Stressfactoren
‘Op dit moment loopt de emotionele belasting voor veel medewerkers op’, zegt Annechien Veenemans, GZ-psycholoog bij Arbo Unie. ‘Een deel heeft het extra druk en werkt onder moeilijke omstandigheden, bijvoorbeeld in de zorg. Ook thuiswerkers hebben het niet altijd makkelijk. Via een scherm vergaderen kost extra energie, kinderen vragen aandacht, problemen in de privésfeer worden uitvergroot. Stressfactoren te over.’

Mensen die in de problemen raken, gaan over het algemeen nog lang door in een overlevingsstand. Zeker als ze vrezen voor hun baan. Met als risico dat ze alsnog omvallen als de situatie enigszins normaliseert. Veenemans: ‘Dat is een situatie die je voor wil blijven.’

Verbinding
Stressklachten voorkomen onder de huidige omstandigheden gaat niet lukken door de oorzaak weg te nemen, want op het coronavirus en de daarop volgende crisis hebben we weinig invloed. Veenemans: ‘Het is zinvoller om in te zetten op factoren die ervoor zorgen dat medewerkers beter met de spanning om kunnen gaan, die veerkracht geven. Daarom is het belangrijk om goed met elkaar in verbinding te blijven: als medewerkers hun verhaal bij elkaar en hun leidinggevende kwijt kunnen, ervaren zij dat ze niet alleen staan in hun zorgen en onderlinge steun ondervinden. Dan is er al veel gewonnen.’

Het thuiswerken vraagt ook van leidinggevenden extra moeite om de verbinding in het bedrijf in stand te houden. Veel organisaties hebben aan het begin van elke werkdag een zoom-meeting of houden geregeld een koffiesessie via het scherm. ‘Dat is een goed begin’, vindt Veenemans. ‘Probeer daarnaast als leidinggevende ook bewust met al je medewerkers individuele gesprekken in te plannen. Vraag daarbij niet alleen of het lukt met de werkzaamheden en de deadlines haalbaar zijn, maar ook hoe het met diegene gaat. Bied je medewerkers de ruimte om hun zorgen te delen en wees zelf ook open. Op die manier voelen ze zich gehoord en gezien, en jij krijgt zicht op waar het goed gaat en bij wie het water aan de lippen staat. Zodat je daarop tijdig kan inspelen.’

Bron: Arbo Unie

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid