Toename ziekteverzuim door psychische klachten

Preventie en beleid
Nieuwsartikel

Het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland steeg naar ruim 4% in 2018. In de zorg en niet-commerciële dienstverlening is het verzuim het hoogst. Bij langdurig verzuim valt de onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten op. Dat blijkt uit de analyse van ArboNed, gebaseerd op haar data over 2018.

Het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, naar 4,2% in 2018 ten opzichte van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016. Dit hoge percentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven die de grens van 5% bereiken (Dit was in 2016 een procentpunt lager: 3,9%). Binnen het Mkb (bedrijven tot 200 werknemers) is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van de voorgaande jaren.

Continue stijging zorgelijk
‘Het verzuimpercentage is in de meeste gevallen gerelateerd aan de economie, maar het is zorgwekkend dat de stijgende lijn van het verzuim jaarlijks doorzet,’ zegt dr. Truus van Amerongen, directeur medische zaken van ArboNed. ‘Dat geldt voor zowel grote als kleinere bedrijven. In de cijfers van 2018 is weer goed zichtbaar dat het verzuim hoger is naarmate het bedrijf meer medewerkers in dienst heeft.’

Waar het verzuimpercentage bij bedrijven met maximaal 10 medewerkers in dienst op 3,5% ligt, stijgt het naar 4,3% bij bedrijven met tussen de 51 en 200 medewerkers in dienst. Daarboven gaat het zelfs de grens van 5% over. Ook het aantal keer dat men zich ziek meldt, ligt hoger naarmate het bedrijf groter is. Van 0,27 keer bij de hele kleintjes tot 1,02 bij meer dan 200 werknemers. Van Amerongen: ‘Grote en kleine bedrijven hebben ieder hun eigen uitdagingen en vereisen dus ook een andere aanpak om het verzuim terug te dringen.’

Psychische klachten
‘De oorzaak van het verzuim komt natuurlijk niet altijd door werk en je hebt hier als werkgever en werknemer niet altijd invloed op,’ aldus Van Amerongen. ‘Zo levert de griepgolf begin 2018 een grote bijdrage aan de stijging van het gemiddelde verzuimpercentage. Kijken we specifiek naar het langdurend verzuim (langer dan zes weken) binnen het Mkb, dan zien we een onverminderd hoge verzuimduur door psychische klachten, gemiddeld 225 dagen.’
Een derde van het langdurend verzuim heeft een psychische oorzaak. Hiervan bestaat binnen het mkb 25% uit stressgerelateerde klachten (spanning, overspanning en burn-out), een lichte stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Van Amerongen: ‘Verzuim door stressgerelateerde klachten is wel iets wat je als werkgever en werknemer kunt aanpakken. De overheid stuurt met de gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet vanaf 1 juli 2017 aan op meer aandacht voor preventie.’

Bron: ArboNed

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid