Veiligheidsbewustzijn als verplichting in aanbestedingen en contracten

Preventie en beleid
Nieuwsartikel

Om veiligheidsbewustzijn van organisaties in de Bouw meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken, wordt veiligheidsbewustzijn als verplichting in aanbestedingen en contracten opgenomen. Opdrachtgevers hanteren vanaf januari 2022 de zogenoemde Veiligheidsladder.

Opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) hebben ondertekend, nemen veiligheidsbewustzijn als verplichting op in aanbestedingen of contracten, als onderdeel van de afspraak Veiligheid in Aanbesteding.

Onveilige situaties
De Veiligheidsladder (NEN Safety Culture Ladder) helpt om het veiligheidsbewustzijn van bedrijven meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Er komt een eenduidige aanpak voor de hele bouwsector. Certificering wordt zowel van opdrachtnemers als opdrachtgevers gevraagd om het veiligheidsbewustzijn in de hele keten te verhogen.

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. Een essentiële factor is het bewustzijn in alle lagen van de organisatie van de eigen bijdrage aan de veiligheid. Dat heeft alles te maken met houding, gedrag en cultuur. Is er een setting gecreëerd waarbij mensen zich durven te uiten mocht er sprake zijn van een minder veilige situatie? Wordt er over veiligheid gesproken en worden de medewerkers gehoord

Veiligheidsladder
Het hanteren van de Veiligheidsladder heeft een brede functie. Het biedt kaders voor veilig werken aan alle partijen die in de diverse branches werkzaam zijn. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers. Veiligheid doe je met z’n allen, in de hele keten. De Veiligheidsladder verdeelt het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 laddertreden. Hoe meer verantwoordelijkheid, reflectie en investeringen in veiligheid hoe hoger de score. De score wordt bepaald op basis van verschillende bedrijfskarakteristieken die dienen als beoordelingscriteria.

Het initiatief voor deze maatregel komt vanuit de Governance Code Veiligheid in de Bouw. Het voorstel is door middel van een draagvlaktoets onder verschillende brancheorganisaties en bedrijven uitgevoerd. Op basis daarvan zijn extra maatregelen genomen om proportionaliteit en de creatie van een ‘level playing field’ te waarborgen. Met deze toevoegingen wordt Veiligheid in Aanbesteding binnen de sector dan ook breed gedragen.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid