Bouw- en onderhoudsactiviteiten gaan op een veilige manier door

Gezondheidsmanagement
Nieuwsartikel

Werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector wordt middels het protocol ‘Samen veilig doorwerken’ geadviseerd op een veilige manier door te werken. Het protocol is door een aantal partijen in de bouw- en technieksector opgesteld. De strekking van de handreiking is om bouw- en onderhoudsactiviteiten zo veel mogelijk door te laten gaan, mits de gezondheid van werknemers is gegarandeerd.

Lees op Arbeidsveiligheid.net het draaiboek 'hoe te handelen bij een uitbraak van het Coronavirus?'

Doel is om zoveel mogelijk bouwactiviteiten door te laten gaan zonder de gezondheid van werknemers en bewoners  in gevaar te brengen. Op die manier blijft zoveel mogelijk werkgelegenheid in de bouw behouden. 

Het protocol kwam tot stand in gesprekken met de ministers Knops (BZK) en Van Veldhoven (Milieu en Wonen) met advies van het RIVM en de Inspectie SZW. Woningcorporatie Aedes, NEPROM, VNG en AFNL-NOA (belangenbehartiger het mkb in bouw, afbouw en infra), de Woonbond, CNV, FNV Bouwen en Wonen, en FNV Metaal ondersteunen de afspraken.

Woningcorporaties
Aedes adviseerde woningcorporaties vorige week al onderhoud, renovatie en bouwactiviteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. Aangezien woningcorporaties zorgdragen voor hun bewoners, onder wie kwetsbare mensen, kan dit wel alleen als hun gezondheid gegarandeerd wordt.

De gedragsregels uit het protocol worden de komende periode actief naar werkgevers en werknemers in de bouw- en technieksector gecommuniceerd. De belangrijkste afspraken bevatten onder andere werken in kleine vaste teams op vaste locaties, zelfstandig vervoer naar de bouwplaats, geen gezamenlijk overleg en schaft in bouwketen en houdt minimaal 1,5 meter afstand.

Werkzaamheden binnenshuis
Voor werkzaamheden in huis geldt dat je zorgt dat de bewoners zoveel mogelijk in een andere ruimte verblijven en dat er minimaal 1,5 meter afstand wordt gehouden. Werk niet als werknemers of bewoners van het pand verkouden en/of ziek zijn. Bij werkzaamheden in gebouwen waar bewoners of gebruikers verblijven is er reden voor extra voorzichtigheid. Voorafgaand is instemming van de bewoners of gebruikers nodig. Wordt geen instemming gegeven dan wordt geacht dat het werk niet veilig kan worden uitgevoerd.

Er blijft de komende periode overleg tussen bouwers, opdrachtgevers, corporaties en netbeheerders over veilig werken. Naast het doorgaan van lopende projecten en aanbestedingen is de vergunningverlening essentieel. Het Rijk en de bouwsector roepen daarom provincies en gemeenten op door te blijven gaan met vergunningverlening. Ook wordt bekeken of renovatie- en onderhoudswerkzaamheden naar voren gehaald kunnen worden.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie