Richtlijnen voor aangifte van agressie in de zorg

Het serieus nemen van agressie in de zorg begint met aangifte doen. Daar is Peter Peerdeman, senior adviseur Sociale Veiligheid bij het CAOP en projectleider Veilige Zorg, van overtuigd. Daarom heeft hij duidelijke richtlijnen voor ziekenhuizen opgesteld om de aangiftebereidheid te verhogen en de aangifte zelf sneller en gemakkelijker te laten verlopen.

Tip 1: Geen privé-gegevens
Zorg dat in de aangifte alleen het adres en telefoonnummer van het ziekenhuis staan vermeld. En geen privéadres en telefoonnummer van de betreffende medewerker.

Tip 2: Hoofd beveiliging erbij betrekken
Het is raadzaam een afzonderlijke verklaring van het hoofd beveiliging op te nemen als getuige. Het hoofd beveiliging hoeft niet noodzakelijk bij het incident aanwezig te zijn geweest. In zo’n geval kan hij getuigen over wat het slachtoffer kort na het misdrijf zei en wat zijn of haar emoties waren.

Tip 3: Juiste zinsopbouw
Het is mogelijk dat zowel de betrokken medewerker als het hoofd beveiliging aangifte doet. De medewerker namens hemzelf/haarzelf, het hoofd beveiliging namens het ziekenhuis.

Als ook het hoofd beveiliging aangifte doet, is de volgende zin geschikt als begin van het procesverbaal:

‘Ik ben werkzaam als beveiliger van _____ te _____ . In dit ziekenhuis voeren wij een beleid dat gericht is op patiënt-cliëntvriendelijk werken. Verbale en fysieke agressie tegen ziekenhuismedewerkers worden absoluut niet getolereerd. Het is dan ook niet alleen dat ik als individueel persoon aangifte doe van nader te noemen misdrijf, maar ook namens genoemd ziekenhuis. Alle schade die is geleden of uit dit misdrijf alsnog naar voren komt, zal op de dader worden verhaald. De directie van het ziekenhuis zal in een later stadium bepalen of zij zich in deze civiel partij stelt danwel via de strafrechtprocedure de schade gaat verhalen.’

Tip 4: Brief naar van Raad van Bestuur
Als (ook) het hoofd beveiliging aangifte doet, is het raadzaam dat de Raad van Bestuur een brief opstelt. Hierin moet staan dat het hoofd beveiliging bevoegd is tot het doen van aangifte namens het ziekenhuis bij de politie. Doe deze brief bij de aangifte en geef het af bij de politie.

Tip 5: Onthoud intonatie en gezichtsuitdrukking
Benoem bij de aangifte van bedreiging ook de intonatie en de gezichtsuitdrukking waarmee de bedreiging werd geuit. Denk ook aan bijbehorende bewegingen. (Zorgvisie - Rachel van der Pol)

Lees meer:
Artikel: ‘Met het doen van aangifte ziet iedereen dat je het incident serieus neemt’ (PDF)
Handreiking ‘Aangifte doen bij de politie’ (PDF)

Bron: Zorgvisie

Risicoberoepen en sectoren