Tankstationmedewerkers vallen onder pensioenregels zware beroepen

Risicoberoepen en sectoren
Nieuwsartikel
In het vorige cao-akkoord was de belofte opgenomen om het generatiepact nog verder uit te werken. Die belofte is in dit akkoord nagekomen. Door het generatiepact kunnen oudere werknemers vanaf 60 jaar minder werken om op een gezonde manier hun pensioen te kunnen halen.

Medewerkers van tankstations en wasbedrijven kunnen drie jaar eerder stoppen met werken. Dat staat in het cao-akkoord dat FNV Metaal met werkgevers Bovag en Beta heeft gesloten. Hiermee vallen de werknemers onder de regels voor zware beroepen uit het pensioenakkoord.

Door het akkoord gaan alle 17.000 werknemers er tijdens de looptijd met 140 euro bruto per maand op vooruit. Verder zijn er afspraken gemaakt over opleidingen tijdens werktijd, recht op een sanitaire stop en een generatiepact, waarbij jongere werknemers een vast contract krijgen en zoals gezegd oudere werknemers korter kunnen werken.

De laagste lonen krijgen er relatief meer bij dan de hogere lonen, door de lonen met 140 euro te verhogen. De nadruk in de nieuwe cao ligt op het investeren in mensen, gezien de krapte op de arbeidsmarkt en de grote veranderingen in de branche op het gebied van de energietransitie en in de shops. Er zijn afspraken gemaakt waarbij voor zowel de instroom, doorstroom als de uitstroom van medewerkers aandacht is.

Generatiepact
Daarnaast is er specifieke aandacht voor veilig werken, scholing en oudere medewerkers. In het vorige cao-akkoord was de belofte opgenomen om het generatiepact nog verder uit te werken. Die belofte is in dit akkoord nagekomen. Door het generatiepact kunnen oudere werknemers vanaf 60 jaar minder werken om op een gezonde manier hun pensioen te kunnen halen. Ze werken dan 80%, krijgen daarvoor 90% loon en bouwen 100% pensioen op.

In het akkoord is ook geregeld dat werknemers opleidingen onder werktijd mogen volgen, als die nodig zijn voor het werk. Ook belangrijke praktische zaken staan in het akkoord. Zo is opgenomen dat werknemers naar de wc mogen wanneer ze dat willen en zijn er afspraken gemaakt over de veiligheid van medewerkers.

Bron: FNV

Lees meer op overzichtspagina Sociale veiligheid