Veranderende visies op agressie en geweld

Overheidsorganisaties zoeken effectieve aanpak

 

Publieksagressie gericht op overheidspersoneel is al meerdere jaren een belangrijk thema. Gestart als arbo-issue heeft de aanpak zich verbreed naar het streven naar een beschermende norm voor het overheidsfunctioneren en het personeel. Ook deze visie vraagt om een doorontwikkeling. En ja, ook hier kunnen incidenten niet worden teruggedrongen met beleid dat over de hoofden van medewerkers heen gaat.

De aanpak van agressie en geweld in overheidsorganisaties heeft afgelopen jaren in toenemende mate de aandacht gekregen. Van oudsher stonden sociale diensten van gemeenten bekend om incidenten en richtte de aanpak zich op die tak. Inmiddels breidt de aanpak zich uit naar veel meer bedrijfsonderdelen waar ambtenaren worden geconfronteerd met normoverschrijdend gedrag van burgers.

Praktisch alle ambtenaren met publiekscontact, zoals parkeercontroleurs, leerplichtambtenaren en baliepersoneel van publieksdiensten ondervinden agressie tijdens het werk. Confrontatie met agressie of geweld kan leiden tot  gezondheidsschade en beperkingen in inzetbaarheid. Vormen van agressie en geweld zijn verbaal geweld, persoonlijke bedreiging en fysiek geweld. 

Met de toenemende aandacht voor...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Risicoberoepen en sectoren