Boete voor blootstelling aan asbest

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet.

Een bedrijf uit Epe is door de Inspectie SZW beboet voor het uitvoeren van asbestwerkzaamheden zonder het nemen van voorzorgsmaatregelen. Werknemers werden blootgesteld aan asbestvezels, terwijl die een gevaar vormen voor de gezondheid van personen. De asbestboete bedraagt €43,500,-.

Het Gelderse bedrijf voerde vorig jaar september asbestwerkzaamheden uit in hun vestigingsplaats Epe zonder dat zij voorzorgsmaatregelen had genomen. Werknemers hebben hierdoor een groot risico gelopen op blootstelling aan asbestvezels. Asbestinspecteurs controleerden de bouwwerkzaamheden. Geconstateerd werd dat er asbestverwijderingswerkzaamheden werden uitgevoerd zonder de voorgeschreven veiligheidsmaatregelen uit de Arbeidsomstandighedenwet.

Asbestvezels
Om asbest te verwijderen moet een aantal maatregelen genomen worden om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan asbestvezels. Asbest vervliegt of verdwijnt niet. Vezels die eenmaal zijn vrijgekomen en niet zijn opgeruimd vormen een blijvend gevaar voor personen. Gelet op de gevolgen die de blootstelling aan asbestvezels met zich mee brengen, is iedere overtreding in verband met asbest ernstig.

Het bedrijf uit Epe had niet de aanwezigheid van asbest door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau laten inventariseren, voordat met het slopen, verwijderen en opruimen van asbesthoudende platen was begonnen. Bovendien verrichtte het bedrijf de werkzaamheden zonder dat zij in bezit was van een certificaat asbestverwijdering. De werknemers waren niet in het bezit van het diploma Deskundig Toezichthouder Asbestsloop. Ook waren de werknemers niet in het bezit van een geldig certificaat Deskundig Asbestverwijderaar.

Tijdens de controle werd voor de Inspectie duidelijk dat het bedrijf eigenlijk geen enkele wettelijk verplichte maatregel bij het verwijderen van het asbest had genomen. Bekend is dat er grote risico’s verbonden zijn aan het verwijderen van asbest. Het bedrijf overtrad hiermee de Arbeidsomstandighedenwet. Daarom kreeg zij een boete van € 43.500,-. Tegen deze boete kan het bedrijf in beroep gaan.

Bron: Inspectie SZW

Lees meer op overzichtspagina Preventie