Campagne voor veilig en gezond werken in de landbouwsector

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakt een miljoen euro vrij om veilig en gezond werken in de landbouwsector te bevorderen door voorlichting en preventie. Dat heeft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs bekendgemaakt.

De afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met belangrijke partners uit de sector om gezamenlijk te bekijken hoe de extra vrijgekomen middelen ingezet kunnen worden om effectief bij te dragen aan veilig en gezond werken in de land- en (glas-)tuinbouw. 

Het is moeilijk om alle werkenden in de land- en tuinbouw te bereiken met informatie over veilig en gezond werken. Zo is er vaak geen sprake van een standaard werkgever-werknemer relatie, omdat zij werken als meewerkend gezinslid, zzp'er, seizoenskracht, arbeidsmigrant of vrijwilliger. De ambitie is om deze doelgroepen beter te bereiken. Hiervoor komt een communicatiecampagne over veilig en gezond werken, specifiek gericht op bedrijven die werken met de eerdergenoemde doelgroepen.

Dit is belangrijk om ernstige ongevallen in de landbouwsector en arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten - zoals fysieke belasting of klachten als gevolg van agrarische stoffen- verder terug te dringen. Voor deze doelgroepen is namelijk geen automatische toegang tot arbogerelateerde zorg.  Door middel van verschillende projecten op het gebied van voorlichting, preventie en samenwerking zal hier de komende jaren extra op worden ingezet.

RI&E
Zo moet er meer ondersteuning van werkgevers en werkenden bij preventie op de werkvloer komen. Het gaat om onder meer gerichte voorlichting en het stimuleren van de toepassing van de RI&E. Ook worden trainingen gegeven en worden toolkits voor de verschillende doelgroepen ontwikkeld met praktische instrumenten voor preventie.

Een aantal van bovenstaande initiatieven is specifiek gericht op het beter bereiken en voorlichten van arbeidsmigranten. Deze initiatieven maken onderdeel uit van een breder pakket aan maatregelen van het kabinet om misstanden bij arbeidsmigranten tegen te gaan en hen beter voor te lichten over hun rechten op de arbeidsmarkt.

Bron: Arboportaal

Lees meer op overzichtspagina Preventie