Commissie verlaagt grenswaarde van blootstelling aan asbest om werknemers beter te beschermen

Asbest vormt een bedreiging voor de gezondheid, vooral wanneer asbesthoudend materiaal wordt verplaatst en vezels vrijkomen en worden ingeademd (bijvoorbeeld bij renovaties).

Dat asbest een gevaarlijke en kankerverwekkende stof is al een paar decennia bekend. Ondanks die kennis en het sinds 2005 geldende Europese verbod op alle vormen van asbest, is er anno 2022 in oudere gebouwen nog asbest aanwezig. Asbest zorgt nog steeds voor veel vermijdbare sterfgevallen. De Europese Commissie heeft onlangs een breed pakket aan maatregelen gepresenteerd om de mens en het milieu beter tegen asbest te beschermen dan nu het geval is én om te zorgen voor een toekomst zonder asbest. De belangrijkste maatregel is om de grenswaarde voor blootstelling aan asbest op de werkvloer te verlagen.

Jaarlijks overlijden in de EU tienduizenden werknemers aan de gevolgen van blootstelling aan asbest, terwijl sinds 2005 alle vormen van de kankerverwekkende stof verboden zijn. Het verlagen van de grenswaarde voor blootstelling aan asbest met een factor tien is volgens de Luxemburgse Eurocommissaris Nicolas Schmit van Werkgelegenheid en Sociale Rechten daarom hard nodig.

Asbest belangrijkste oorzaak beroepskanker

Hoewel voor alle vormen van asbest in de EU sinds 2005 een verbod geldt, is er nog steeds asbest aanwezig in oudere gebouwen. Asbest vormt een bedreiging voor de gezondheid, vooral wanneer asbesthoudend materiaal wordt verplaatst en vezels vrijkomen en worden ingeademd (bijvoorbeeld bij renovaties). Maar liefst 78 procent van de in de lidstaten erkende vormen van beroepskanker houdt verband met asbest. Bij inademing kunnen asbestvezels in de lucht leiden tot bijvoorbeeld mesothelioom en longkanker, waarbij de eerste ziekteverschijnselen zich gemiddeld pas 30 jaar na de blootstelling voordoen.

Onlangs presenteerde de Europese Commissie een pakket aan maatregelen om mensen en het milieu beter tegen asbest te beschermen en voor een toekomst zonder asbest te zorgen. Het pakket omvat enerzijds een mededeling over het streven naar een toekomst zonder asbest en anderzijds een voorstel tot wijziging van de huidige richtlijn ‘asbest op het werk’.

Om bij de  wijziging van de richtlijn ‘asbest op het werk’ te beginnen: door de grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling met een factor tien te verlagen worden de werknemers beter beschermd. Het streven naar een toekomst zonder asbest moet worden bereikt door asbest grondig te bestrijden. De Commissie wil dat er gezocht wordt naar betere diagnoses en behandelingen van asbest gerelateerde ziekten, maar ook dat er meer geld gaat naar de opsporing en veilige verwijdering van asbest.

De keerzijde van de groene transitie

Het is van essentieel belang dat de gezondheidsrisico's van blootstelling aan asbest aangepakt worden om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en degelijke levens- en arbeidsomstandigheden te waarborgen. Dit is des te relevanter in het licht van de groene transitie en de ambitie van de EU om het tempo bij de renovatie van gebouwen op te voeren.

Renovaties zullen de gezondheid en de levensomstandigheden van de bewoners ten goede komen en tot minder kosten voor energie leiden. Ze brengen echter ook meer risico's van blootstelling aan asbest mee, met name voor de werknemers in de bouwsector. Daarom is dit volgens de Europese Commissie het moment om met een pakket aan maatregelen te komen om de mens en het milieu beter tegen blootstelling van asbest te beschermen.

Bron: Europese Commissie

Beleid en overheid