De gezondheidsgegevens van werknemers: wat zijn de regels?

De beleidsregels voor de gegevensverwerking van zieke werknemers zijn dit jaar aangepast. Dat heeft gevolgen voor het aanname- en ziekteverzuimbeleid. Zo mag een werkgever nooit vragen naar de oorzaak van de ziekte van zijn werknemer. Breng uw verzuimprotocol op orde en lees in dit artikel alles over de beleidsregels voor zieke werknemers.

Dit zegt de Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens gaat over het verwerken van persoonsgegevens.  Dat is elk gegeven waardoor een persoon geïdentificeerd kan worden. Verwerken is elke handeling met betrekking tot deze gegevens. De wet richt zich hoofdzakelijk op het geautomatiseerd verwerken van de gegevens. In Nederland houdt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) toezicht op naleving van de Wbp, de Nederlandse vertaling van de Europese privacyrichtlijn. Tot 1 januari 2016 heette het AP het college van persoonsbescherming (CBP). Met de overgang naar het AP heeft deze autoriteit meer bevoegdheden gekregen, zoals uitdelen van boetes.

Verwerking gezondheidsgegevens verboden
Gegevensverwerking over de zieke medewerker vraagt speciale aandacht. Artikel 16 van de Wbp verbiedt de verwerking van gezondheidsgegevens, dus ook...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 245,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Beleid en overheid