Fonds voor verwijderen asbestdaken

Beleid en overheid
Nieuwsartikel

Provincies, gemeenten, het Rijk en brancheverenigingen hebben een stap gezet in het proces naar een asbestdakenvrij Nederland. Een fonds waaruit leningen verstrekt worden, moet particulieren stimuleren om hun asbestdaken te verwijderen. De overheid draagt 12 miljoen euro bij aan dit fonds.

De Samenwerkingsverklaring aanpak asbestdaken is ondertekend door minister Stientje van Veldhoven, provincies, gemeenten, brancheverenigingen, Milieu Centraal en het ministerie van SZW. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. De opgave om asbest uit onze omgeving te verwijderen, blijft voor al deze partijen onverminderd relevant, ook zonder wettelijk verbod.

“Het gezondheidsrisico van asbest wijkt niet vanzelf”, zegt Van Veldhoven. “Het is dus niet de vraag of maar hoe we met elkaar voor een veilige, schone en asbestvrije omgeving kunnen zorgen. De daken waar dit nog in zit, zijn oud en verweren steeds verder. We willen mensen helpen hun asbestdak te verwijderen.”

Om particuliere dakeigenaren te helpen bij het verwijderen van hun asbestdak, wordt een fonds opgericht waaruit leningen verstrekt kunnen worden. Het verwijderen van een asbestdak kan zeker vanuit het perspectief van de eigenaar een hele opgave zijn. Bijvoorbeeld wanneer eigenaren hiervoor geen lening bij een bank kunnen krijgen omdat ze onvoldoende draagkrachtig zijn. Dit fonds moet hier uitkomst voor bieden. Leningen kunnen worden verstrekt; de overheid staat garant. Op deze manier wordt vrijwel iedere dakeigenaar die zijn asbestdak wil verwijderen, in staat gesteld een lening af te sluiten.

Naast het oprichten van het fonds wordt samengewerkt aan meer en gerichte communicatie om dakeigenaren bewust te maken van het feit dat het beter is hun asbestdak te verwijderen. Gemeenten worden geholpen met de uitwisseling van best practices. Monitoring zorgt voor een goed beeld van de opgave en helpt bij een doelgroepgerichte aanpak. Ook wordt ingezet op vereenvoudiging van de uitvoering van de asbestdakensanering, waar dit veilig en verantwoord kan.

Uit het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 bleek dat asbest gevaarlijker is dan voorheen werd gedacht, en dat asbestdaken de laatste grootste bron van asbestvezels zijn. Asbest is inmiddels al meer dan 25 jaar verboden. Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten, maar werd vroeger veel gebruikt als  bouwmateriaal veelal in daken. De gezondheidsschade van asbest kan groot zijn en longkanker veroorzaken.

Ook de bouw- en asbestverwijderingsbranche Veras, VVTB, Bouwend Nederland, SGS Search, RPS, Expertise Centrum Asbest & Vezels, Stichting European Asbestos Forum en consumentenorganisatie Milieu Centraal hebben hun handtekening onder de Samenwerkingsverklaring gezet, net als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie