Geheimhouding voor arboprofessionals: hoe zit dat eigenlijk?

Geheimhouding voor arboprofessionals: hoe zit dat eigenlijk?

Geheimhouding en de Arbeidsomstandighedenwet blijkt een ingewikkeld onderwerp. Wat mag wel en wat mag niet als arboprofessional? Een overzicht.  

Organisaties die een proactief arbobeleid voeren lopen regelmatig aan tegen de vraag welke informatie zij wel en niet mogen delen. Soms gaat het hierbij om persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzuimbegeleiding waarbij logischerwijs gevoelige (want: medische) persoonsgegevens betrokken zijn, maar bijvoorbeeld ook een lijst met bedrijfsongevallen of een melding door een klokkenluider. Soms gaat het om gegevens waarbij indirect werknemers betrokken zijn, zoals een aanpassing in de RI&E. Al deze onderwerpen vallen onder de noemer van geheimhouding. 

Altijd van toepassing op (bijzondere) persoonsgegevens: de AVG

Wanneer het gaat om (bijzondere) persoonsgegevens is naast geheimhouding, ook altijd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Als arboprofessional is het belangrijk in beeld te brengen welke persoonsgegevens je verwerkt en met welk gerechtvaardigd doel. Er gelden dan aanvullende regels over met wie deze persoonsgegevens gedeeld mogen worden en hoelang deze bewaard mogen blijven...

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op Werk & Veiligheid?

Dat kan nu voor

€ 236,00

per jaar

Met een abonnement op Werk & Veiligheid hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net en de complete Arbowet- en regelgeving op Arbowetweter.nl!

Beleid en overheid