Kankerverwekkende stoffen zorgen voor de meeste werkgerelateerde sterfgevallen

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Straling, stress en andere factoren die verband houden met de organisatie van en de omstandigheden op het werk zijn met werkgerelateerde kanker in verband gebracht. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat blootstelling op het werk aan nanomaterialen of hormoonontregelende stoffen zoals bepaalde pesticiden kanker kan veroorzaken.

De voornaamste oorzaak van arbeidsgerelateerde sterfgevallen in de EU is kanker. Veel vormen van kanker zijn in verband te brengen met blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op de werkvloer. De Europese Commissie gaat grenswaarden voor kankerverwekkende chemicaliën vaststellen om werknemers tegen werkgerelateerde kanker beschermen.

Een van de grootste problemen voor de gezondheid op het werk is werkgerelateerde kanker. Dat is niet alleen in Nederland of Europa het grootste probleem, maar zelfs wereldwijd. Meer dan de helft (53%) van alle werkgerelateerde sterfgevallen in de EU en andere ontwikkelde landen is te wijten aan kanker. Volgens de routekaart voor kankerverwekkende stoffen doen zich in de EU jaarlijks ongeveer 120.000 gevallen van werkgerelateerde kanker voor als gevolg van blootstelling aan kankerverwekkende stoffen op het werk. Dit leidt tot gemiddeld 80.000 sterfgevallen per jaar.

Ook straling, stress en andere factoren die verband houden met de organisatie van en de omstandigheden op het werk zijn echter met werkgerelateerde kanker in verband gebracht. Bovendien zijn er steeds meer aanwijzingen dat blootstelling op het werk aan nanomaterialen of hormoonontregelende stoffen zoals bepaalde pesticiden kanker kan veroorzaken.

Grenswaarden
Deze alarmerende gegevens hebben tot actie geleid. In een nieuw initiatief inzake veiligheid en gezondheid op het werk heeft de Europese Commissie toegezegd werknemers tegen werkgerelateerde kanker te beschermen. Dit zal deels worden verwezenlijkt door in een herziene richtlijn over carcinogene en mutagene agentia grenswaarden voor blootstelling vast te stellen voor kankerverwekkende chemicaliën die op Europese werkplekken veel worden gebruikt.

Praktisch advies over het vermijden van de risico’s van kankerverwekkende stoffen op de werkplek evenals links naar nuttige informatie zijn te vinden op een nieuw informatieblad ter ondersteuning van de campagne “Een gezonde werkplek: Gevaarlijke stoffen, zo pak je dat aan”

Op 21 oktober geeft het Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk het startsein voor de Europese Week voor veiligheid en gezondheid op het werk, die erop gericht is een participerend en actief beheer van gevaarlijke stoffen aan te moedigen. In de Europese Week, een belangrijk onderdeel van de huidige campagne voor een gezonde werkplek , worden overal in Europa honderden evenementen georganiseerd, zoals filmvertoningen, conferenties, tentoonstellingen en opleidingssessies.

Bron: Europees agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk

Lees meer op overzichtspagina Preventie