Lijst met mogelijk gevaarlijke stoffen gelanceerd

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
gevaarlijke stoffen, kankerverwekkende stoffen

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het is nog niet zeker of deze stoffen écht zeer zorgwekkend zijn. Pas als daar meer duidelijkheid over is, kunnen de stoffen- of een deel ervan, officieel als ZZS worden aangemerkt.

De lijst met potentiele ZZS is een handvat voor bedrijven en vergunningsverleners en is voornamelijk gebaseerd op informatie uit de Europese REACH regelgeving. De vergunningsverleners kunnen een bedrijf dat een vergunning aanvraagt nader (laten) onderzoeken als dit bedrijf ZZS uitstoot. Het gaat daarbij om stoffen die mogelijk kanker kunnen veroorzaken, nadelige effecten kunnen hebben op de voortplanting of zich kunnen ophopen in het milieu.

Onbruikbare grond
De lijst is opgesteld naar aanleiding van de groeiende bezorgdheid over de chemische stoffen die vrijkomen bij industriële processen. Vooral relatief onbekende stoffen, zoals GenX, baren de autoriteiten veel zorgen. GenX werd vorig jaar in de Dortse grond gevonden nadat het chemiebedrijf Chemours de gifstof had uitgestoten. De stofdeeltjes zaten in de lucht, maar werden neergeslagen door de regen. Uit angst voor een mogelijk milieudelict, legde de Omgevingsdienst Zuid-Holland de verplaatsing van grond binnen een straal van tien kilometer van Chemours aan banden. Meerdere bouwprojecten liepen hierdoor vertraging op.

Bron: RIVM, Sdu HSE

Lees meer op overzichtspagina Preventie