Meer zekerheid flexcontracten door nieuwe wet

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
De Wet arbeidsmarkt in balans van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is aangenomen

Na de Tweede Kamer heeft ook de senaat ingestemd met de wet Arbeidsmarkt in balans. De wet verkleint de kosten en risico’s tussen vast werk en flexbanen. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers een arbeidsovereenkomst met meer zekerheid te geven.

De Eerste Kamer heeft dinsdag 28 mei de wet Arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen. ‘Met het aannemen van de WAB in de Eerste en Tweede Kamer is een belangrijke stap gezet naar een sterke en goed functionerende arbeidsmarkt’, stelt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Contracten
Werknemers met vaste contracten genieten met de huidige regels veel bescherming, terwijl die zekerheid bij flexcontracten niet tot nauwelijks aanwezig is. Dit verschil in kosten en risico’s maakt dat werkgevers vaak terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Groepen werkenden belanden zo onnodig vaak in flexbanen en hebben nauwelijks perspectief op zekerheid.

De wet Arbeidsmarkt in balans verkleint de verschillen tussen flex- en vast werk. Het wordt voor werkgevers zo aantrekkelijker om werknemers sneller een contract met meer zekerheid te geven. Tegelijkertijd blijft flexwerk waar dat nodig is mogelijk. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat al vanaf 1 januari 2020 in.

Minister Koolmees van SZW maakte voor kerst ook afspraken met werkgevers en werknemers rond de ziekte- en arbeidsongeschiktheidsregelingen. Voor de ziekteregelingen geldt dat de stapeling van risico’s werkgevers vaak afschrikt om hun werknemers meer zekerheid te bieden. De nieuwe afspraken helpen de kosten en risico’s te verkleinen zonder de bescherming voor werknemers aan te tasten. Deze afspraken gaan eveneens in 2020 in.

Arbeidsmarkt van de toekomst
Daarnaast komt er voor de zomer van 2019 nog een brief waarin verdere stappen gezet worden rond de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zzp’ers. Deze wetgeving moet zorgen voor meer duidelijkheid over de positie van zelfstandigen en schijnzelfstandigheid tegengaan.

Tenslotte heeft minister Koolmees de commissie Borstlap aangesteld, deze commissie onderzoekt de gewenste inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst en komt eind 2019 met haar aanbevelingen. ‘Want alleen stappen zetten voor de urgente problemen van nu is niet voldoende’, zegt minister Koolmees. ‘We moeten in actie komen én tegelijk kritisch nadenken over de toekomst van onze arbeidsmarkt.’

Bron: Rijksoverheid

Lees meer op overzichtspagina Preventie