Nieuwe regels arbeidscontracten en ontslag

Beleid en overheid
Nieuwsartikel
Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonaangifte.

De regels op het vlak van arbeidscontracten en ontslag veranderen per 1 januari 2020. Het ministerie van Sociale Zaken hoopt de Wet arbeidsmarkt in balans middels een campagne onder de aandacht van werkgevers en werknemers te brengen. De belangrijkste wijzigingen betreffen de transitievergoeding bij ontslag en het verschil in WW-premie tussen een vast en flex-contract.

Op 1 januari 2020 gaat de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in. Daardoor kunnen de rechten en plichten van iedere werkgever en werknemer in Nederland veranderen. Voor werkgevers is er een zogenaamde ‘Wab-checklist’. Zo is het slim om nu al na te gaan voor welke werknemers binnen het bedrijf straks een lage WW-premie moet worden afgedragen, en voor welke een hoge. Dat heeft impact op de loonaangifte. Werkgevers moeten er ook rekening mee houden dat de transitievergoeding, de vergoeding bij ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract, vanaf 1 januari wordt berekend vanaf de eerste werkdag.

Oproepkrachten
Werknemers met een oproepcontract moeten vanaf 1 januari minstens vier dagen van te voren worden opgeroepen voor werk. Als de werkgever een oproep binnen vier dagen voor de oproep afzegt, heeft de oproepwerknemer recht op loon over de uren waarop hij of zij was opgeroepen. Na 12 maanden moet de werkgever een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren. Werknemers met een payrollcontract moeten vanaf 1 januari 2020 minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als de werknemers die in dienst zijn van het bedrijf.

De Wab bevat daarnaast nieuwe regels voor mensen in tijdelijke contracten en voor werkgevers die werken met tijdelijke contracten. Werkgever en werknemer kunnen vanaf 2020 namelijk drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar aangaan. Tot en met 31 december gaat dat nog om drie tijdelijke contracten in maximaal twee jaar. Het contract dat daarop volgt is automatisch een vast contract.

Het soort dienstverband van werknemers heeft per 1 januari invloed op de te betalen WW-premie. Werkgevers betalen dan een lage WW-premie voor werknemers in vaste dienst. Voor werknemers met een flexibel contract betalen zij een hoge WW-premie.

Ontslag
Verder gaan de regels rondom ontslag veranderen. Ontslag wordt straks ook mogelijk wanneer verschillende redenen voor ontslag samen een voldoende en redelijke grond voor ontslag opleveren. Dat heet de ‘cumulatiegrond’. De werkgever betaalt vanaf 1 januari bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding. Het maakt dan niet meer uit hoe lang de arbeidsovereenkomst heeft geduurd.

Bron: Rijksoverheid

Deze veranderingen per 1 januari 2020 hebben veel invloed op de HR-praktijk. Wat betekenen deze veranderingen voor uw organisatie? Leer op de training voor HR en ondernemers onder meer wat de wijzigingen voor de transitievergoeding en de veranderingen in de WW-premie inhouden.

Lees meer op overzichtspagina Preventie